7 Октября 2017

АБСТРАГУВАННЯ

(як метод дослідження) – уявне відсторонення від несуттєвих властивостей, зв`язків, співвідношень об`єктів або явищ та відокремлення деяких сторін, які цікавлять дослідника (рос. абстрагирование (как метод исследований)).