9 Октября 2017

АМПЛІТУДА (гармонічного коливання)

    Це найбільше значення y0, яке приймає фізична величина y під час гармонічного коливання. Гармонічними коливаннями називаються періодичні коливання, які відбуваються за законом y = y0cos(ωt – ϕ), де ω – частота,            ϕ – початкова фаза(рос. амплитуда (гармонического колебания); англ. amplitude).