9 Октября 2017

АНАЛІЗ ГАРМОНІЧНИЙ

    Подання коливання фізичної величини у вигляді суми гармонічних коливань. Примітка. Періодичне коливання
подають у вигляді суми гармонічних складових, які утворюють ряд Фур`є; квазіперіодичне – у вигляді суми гармонічних коливань з частотами, що не перебувають у відношенні цілих натуральних чисел; неперіодичне коливання – інтегралом Фур`є, який визначає його спектральну густину (рос. анализ гармонический; англ. harmonic analysis)