9 Октября 2017

АНОТАЦІЯ

    (від лат. annotatio – зауваження) – коротка характеристика змісту друкованого видання (монографії, статті, книги, рукопису) або іншого документа, яка показує його характерні особливості. Додається, зазвичай, як примітка після бібліографічного опису документа (рос. аннотация; англ. annotation).