9 Октября 2017

АПРОБАЦІЯ

    (лат. approbatio – схвалення, визнання) – перевірка на практиці в реальних умовах теоретично побудованих методів; теоре тично обґрунтованих технічних, наукових, фінансово-економічних рішень, програм або проектів (рос. апробация).