9 Октября 2017

АПРОКСИМАЦІЯ

    (лат. approximare – наближати) – науковий метод, який надає можливість наближено виражати одні математичні об`єкти іншими, простішими, наприклад, криві лінії – ламаними, ірраціональні числа – раціональними, неперервні функції – многочленами тощо (рос. аппроксимация).