13 Октября 2017

АТОМ

    (від грецьк. atomos – неподільний) – найменша частинка хімічного елемента, що зберігає всі його хімічні властивості. Кожному елементу відповідає певний вид атомів, будова яких визначає хімічну індивідуальність елемента. Атом складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів. У цілому атом нейтральний.
    Атоми можуть існувати як у вільному стані, так і у сполученніз атомами того ж елемента або інших елементів, утворюючи молекули (рос. атом; англ. atom).