8 Октября 2017

АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД У ВИРОБНИЦТВІ [ЕКСПЛУАТАЦІЇ] ПРОДУКЦІЇ

– сукупність заходів, які здійснює розробник у конкретних умовах виробництва (експлуатації) розробленої нимпродукції чи технологічного процесу з метою забезпечення відповідності їх встановленим вимогам та своєчасному усуненню виявлених недоліків продукції та (або) технологічного процесу (рос. авторский надзор в производстве [эксплуатации] продукции).