13 Октября 2017

БІБЛІОТЕКА ЕЛЕКТРОННА

    Бібліотека, де документи зберігають і використовують у машиночитаній (електронній) формі, з якою
можна працювати на відстані (рос. библиотека электронная; англ. digital library).