18 Октября 2017

ІМОВІРНІСТЬ БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПРОДУКЦІЇ (параметрами продуктивності, витратами)

  Iмовірність того, що в межах заданого наробітку не станеться відмови технологічної системи за параметрами продукції (параметрами продуктивності, витратами) (рос. вероятность безотказной работы технологической системы по параметрам продукции (параметрам производительности, затратам); англ. probability of no-failure operation of technological system as related to products parameters (output, costs)).