18 Октября 2017

ІМПУЛЬС ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Короткочасна зміна електричної напруги або сили струму. Під коротким мається на увазі проміжок часу, порівнянний із тривалістю перехідних процесів у електричних колах. Розділяють на імпульси високовольтні, імпульси струму великої сили, відеоімпульси і радіоімпульси. Імпульси електричні високої напруги зазвичай виходять при розряді конденсатора на активне навантаження і мають аперіодичну форму. Таку ж форму мають зазвичай і розряди блискавок. Одиночні І. е. подібної форми з амплітудою від декількох кВ до декількох МВ із фронтом хвилі 0,5...2 мкс і тривалістю 10...10–2 мкс застосовують для випробувань електричних пристроїв і устаткування у техніці високої напруги. Стрибки струму великої сили за формою можуть бути подібні до І. е. високої напруги.