18 Октября 2017

ІМПУЛЬС СТРУМУ

  Електричний струм, тривалість якого мала, порівняно з проміжком часу, що розглядається. Примітка. Аналогічно визначаються імпульси напруги, ЕРС, МРС, магнітного потоку. Генерація імпульсів струму відбувається за допомогою ємнісних накопичувачів або ударних генераторів, у якості яких може бути використана мережа змінного струму. Інформативними параметрами імпульсу струму є пікове значення (амплітуда) та час наростання від початку до досягнення пікового значення (рос. импульс тока).