18 Октября 2017

ІНДУКТИВНІСТЬ

  Фізична величина, що характеризує здатність провідника нагромаджувати енергію магнітного поля, коли у ньому протікає електричний струм. Позначається здебільшого латинською літерою L, в системі СІ вимірюється у Генрі. Дорівнює відношенню магнітного потоку Ф через контур, визначений електричним колом, до величини струму І у колі, тобто L = Ф/I. Енергія магнітного поля, створеного електричним струмом у колі, визначається формулою . 2 1 2 LIE = Індуктивність залежить від форми контуру.