18 Октября 2017

ІНФОРМАЦІЯ КОНФІДЕНЦІЙНА

  Це інформація з обмеженим доступом, яка знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених із ним умов (рос. информация конфиденциальная).