18 Октября 2017

ІНТЕРПОЛЯЦІЯ

  (від лат. interpolatio – перетворення) – в обчислювальній математиці спосіб знаходження проміжних значень величини за наявним дискретним набором відомих значень (рос. интерполяция).