Словарь

Х
ХАРАКТЕРИСТИКА

  Співвідношення між двома або декількома змінними величинами, яке характеризує роботу електротехнічного виробу (пристрою) (рос. характеристика; англ. characteristic).

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЗОЧАСТОТНА КОНСТРУКЦІЇ (ФЧХ)

  Залежність від частоти фазового зрушення коливань контрольної точки конструкції виробу щодо коливань його основи у сталому режимі коливань (рос. характеристика фазочастотная конструкции (ФЧХ)).

ХАРАКТЕРИСТИКА АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНА (АЧХ)

  (вібраційної системи) – залежність амплітуди змушеної вібрації або вібраціїсистеми від частоти гармонічного збудження з постійною амплітудою (рос. характеристика амплитудно-частотная (вибрационной системы)).

ХАРАКТЕРИСТИКА АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНА (АЧХ) (електричного кола)

  Залежність від частоти модуля вхідної, вихідної чи передавальної функцій кола, виражених у комплексній формі (рос. характеристика амплитудно-частотная (цепи)).

ХАРАКТЕРИСТИКА АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНА (АЧХ) КОНСТРУКЦІЇ

  Залежність від частоти коефіцієнта підсилення коливань контрольної точки конструкції виробу щодо коливань його основи у сталому режимі коливань (рос. характеристика амплитудно-частотная (АЧХ) конструкции).

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕБЕР-АМПЕРНА

  Залежність потокозчеплення елемента електричного кола від струму у ньому (рос. характеристика вебер-амперная).

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЬТ-АМПЕРНА

  Залежність між напругою на затискачах елемента електричного кола та струмом у ньому (рос. характеристика вольтамперная).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ЗОВНІШНЯ

  Залежність напруги на виводах електротехнічного виробу (пристрою) від струму, що протікає через навантаження, підключене до цих виводів (рос. характеристика электротехнического изделия внешняя; англ. external characteristic).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ЗОВНІШНЯ ЖОРСТКА

  Зовнішня характеристика електротехнічного виробу (пристрою), яка відрізняється тим, що при зміні струму навантаження від нуля до номінального значення напруга на виводах електротехнічного виробу (пристрою) майже не зменшується (рос. характеристика электротехнического изделия внешняя жесткая).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ЗОВНІШНЯ ЗРОСТАЮЧА

  Зовнішня характеристика електротехнічного виробу (пристрою), характерною рисою якої є те, що зі збільшенням струму навантаження напруга на виводах електротехнічного виробу (пристрою) збільшується (рос. характеристика электротехнического изделия внешняя возрастающая).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ЗОВНІШНЯ М’ЯКА

  Спадна зовнішня характеристика електротехнічного виробу (пристрою), характерною рисою якої є те, що при зміні струму навантаження від нуля до номінального значення напруга на виводах електротехнічного виробу (пристрою) значно зменшується (рос. характеристика электротехнического изделия внешняя мягкая).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ЗОВНІШНЯ СПАДНА

   Зовнішня характеристика електротехнічного виробу (пристрою), характерною рисою якої є те, що зі збільшенням струму навантаження напруга на виводі електротехнічного виробу (пристрою) зменшується (рос. характеристика электротехнического изделия внешняя падающая).

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЗОЧАСТОТНА (вібраційної системи)

  Залежність зсуву фаз між змушеною вібрацією системи та гармонічним збудженням, що має постійну амплітуду, від частоти останнього (рос. характеристика фазочастотная (вибрационной системы); англ. phase-frequency-characteristic).

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЗОЧАСТОТНА (електричного кола)

  Залежність від частоти аргументу вхідної, вихідної чи передатної функції кола, виражених у комплексній формі (рос. характеристика фазочастотная (электрической цепи); англ. phase-frequency-characteristic).

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЧАСТОТНА ВИРОБУ (ФНЧХ)

  Залежність значення параметра виробу, що перевіряється, від частоти збудження синусоїдальної вібрації з постійною амплітудою прискорення (рос. характеристика функционально-частотная изделия (ФНЧХ)).

ХВИЛЯ

  Зміна рівноважного стану середовища, яка поширюється у цьому середовищі завдяки його фізичним властивостям (рос. волна; англ. wave).

ХВИЛЯ БІЖУЧА

  Хвиля, яка переносить енергію вздовж напрямку поширення. Примітка. Величину, яка є мірою стану середовища (переміщення, напруження, деформації тощо), у випадку постійної швидкості поширення хвилі можна подати функцією F = F1(q)⋅F2(q – ct), де q – криволінійна просторова координата, вздовж якої поширюється хвиля; t – час; с – постійна швидкість поширення хвилі (рос. волна бегущая; англ. progressive wave).

ХВИЛЯ ГАРМОНІЧНА

  Хвиля, в якій усі точки середовища здійснюють гармонічні коливання (рос. волна гармоническая; англ. harmonic wave).

ХВИЛЯ ОДИНОЧНА

  Порівняно коротке збудження середовища, що не має регулярного характеру (рос. волна одиночная).

ХВИЛЯ ПЛОСКА

  Хвиля, фронт якої є площиною, перпендикулярною до напрямку поширення хвилі (рос. волна плоская; англ. plane wave).

ХВИЛЯ ПОЗДОВЖНЯ [ПОПЕРЕЧНА]

  Хвиля, напрям поширення якої колінеарний [ортогональний] траєкторіям коливних точок середовища (рос. волна продольная [поперечная]; англ. longitudinal [transverse] wave).

ХВИЛЯ СТОЯЧА

  Хвиля, в якій розташування максимумів і мінімумів переміщень коливних точок середовища зберігається незмінним у часі. Примітка. Стоячу хвилю можна розглядати як результат накладення двох однакових біжучих хвиль, які поширюються назустріч одна одній (рос. волна стоячая; англ. standing wave).

ХВИЛЯ УДАРНА (стрибок ущільнення)

  Тонка перехідна область, що поширюється з надзвуковою швидкістю, у якій відбувається різке збільшення густини, швидкості, тиску і температури речовини. Примітка. Ударні хвилі виникають при вибухах, детонації, при надзвукових рухах тіл, у фокусі лазерного променя, при потужних електричних розрядах тощо (рос. волна ударная (скачок уплотнения)).

ХВИЛЯ ЦИЛІНДРИЧНА [СФЕРИЧНА]

  Хвиля, фронт якої є циліндричною [сферичною] поверхнею, радіуси якої збігаються з напрямами поширення хвилі (рос. волна цилиндрическая [сферическая]; англ. cylindrical [spherical] wave).