13 Октября 2017

ВЕЛИЧИНА ФІЗИЧНА

    Властивість, яка є загальною у якісно- му відношенні для багатьох фізичних об`єктів (фізичних систем, їх станів та процесів, які в них відбуваються), але є індивідуальною у кількісному відношенні для кожного об`єкта (рос. величина физическая).