13 Октября 2017

ВИБУХ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРОВІДНИКА

    Сукупність явищ, які виникають при розряді конденсатора досить великої потужності на тонкий провідник. При цьому відбувається його швидке нагрівання під дією імпульсу струму, вибухоподібне випаровування (сублімація), газокінетичне розширення продуктів вибуху і утвореної щільної плазми. Примітка. Час виділення енергії від 10 до 100 мкс; імпульсний струм від 10 до 250 кА; температура від 1,4 до 4 104 К; тиск ударної хвилі від 10 до 14 108Па. Розряд супроводжується світловим випромінюванням, виникненням магнітного поля. (рос. взрыв электрический роводника).