17 Октября 2017

ВІДМОВА ПАРАМЕТРИЧНА (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої зберігається її функціонування, але відбувається вихід значення одного чи декількох параметрів технологічного процесу за межі, встановлені у нормативно-технічній та (або) конструкторській і технологічній документації (рос. отказ параметрический (технологической системы); англ. parametric failure of technological system).