17 Октября 2017

ВІДМОВА ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПРОДУКЦІЇ (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої значення хоча б одного з параметрів чи показників якості продукції не відповідає вимогам, встановленим у нормативно-технічній і (або) конструкторській та технологічній документації (рос. отказ по параметрам продукции (технологической системы); англ. technological system failure as related to products parameters).