17 Октября 2017

ВІДМОВА ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої значення хоча б одного з її параметрів продуктивності не відповідає значенням, встановленим у нормативно-технічній та (або) конструкторській документації (рос. отказ (технологической системы) по производительности; англ. technological system failure as related to output).