13 Октября 2017

ВИДУГА КОЛИВАНЬ

Точка середовища при стоячій хвилі, в якій розмах переміщень має максимум. Примітка. Сукупність таких
точок може утворювати лінію видуги та поверхню видуги (рос. пучность колебаний; англ. antinode).