13 Октября 2017

ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНІ

Вимірювання електричних і магнітних величин, параметрів електричних кіл, а такожрізних не елект-
ричних величин, які переводяться у методі вимірювань на електричні (рос. измерения электрические).