13 Октября 2017

ВИНАХІД (корисна модель)

    Результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі техніки, технології, що відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним (рос. изобретение (полезная модель)).