30 Сентября 2021

SharkHelper - твой помощник в продвижении Telegram канала и чата

Опубликовал user-name А.

Всем привет!

Мы знаем, что большинство из вас стремится к увеличению подписчиков, расширению аудитории и охвата в Telegram. Но к сожалению, поисковые платформы не могут предложить вам ничего лучше, кроме как воспользоваться сайтами для накрутки подписчиков.

Мы предлагаем вам альтернативу, чтобы совместить приятное с полезным: имея активный (или не очень), чат в Telegram вы можете сделать так, чтобы новые участники из чата сразу же подписывались на ваш канал. Таким образом, вы будете увеличивать количество вашей аудитории, не прикладывая к этому огромных усилий и финансовых затрат.

Все это включено в функционал нашего нового бота :)

SharkHelper - это бот для модерации и продвижения чатов и каналов в Telegram.

30 Марта 2021

Україно-Китайські проекти з інноваційних технологій

Опубликовал user-name В. Антонов

Антонов Україно-Китайські проекти

 

Автор Україно-Китайських проектів: Антонов Валерій Миколайович

 

Назва проекту №1: Інформаційно-телекомунікаційні інноваційні технології

                        для комп’ютерного моделювання гармонійної людини

Ідея інноваційної технології (проекту):

 1. Проаналізувати домінантні особливості людини
 2. Дослідити напрямки існування та розвитку людини
 3. Протестувати і продіагностувати потенційно-ресурсні можливості людини
 4. Побудувати індивідуальну Модель людини
 5. Видати рекомендації щодо акселерації (розвитку) гармонійної акме- людини з метою досягнення нею вершин у процесі її життєдіяльності.

 

 • Надання допомоги Людині при вирішенні проблеми досягнення її гармонійної акме- життєдіяльності, що здійснюється за рахунок дослідження у галузі прикладної та професійної акмеології на основі науки «Людинологія або Людинознавство».
 • Сама людина у переважній більшості випадків свідомо не знає «сама себе». Це для неї скоріше «чорна скринька», ніж засіб досягнення гармонійної життєдіяльності.

 

Ступінь готовності проекту (прототип, мінімально працююча модель, дослідні зразки,

бета-версія продукту, тощо: Мінімально працююча модель

 

Місто, де базується команда проекту:

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Українська Академія Акмеології

 

23 Октября 2020

Автоматизация не избежна

Опубликовал user-name Д.О. Дубровин
Garage - это проект, который позволит водителям очень быстро найти подходящее СТО и забронировать себе место на конкретное время. Соответственно это поможет владельцам СТО автоматизировать свой бизнес и прозрачно наблюдать за работой своего сервиса
29 Марта 2020

Майстер - клас (технологія) з проблеми формування особистості Журналіста

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційний Журналіст України

В Українській Академії Акмеології та НТУУ «КПІ» – розроблена технологія та започатковано  майстер-клас для журналістів  (керівник професор – Антонов В.М.) на тему: «Формування Особистості журналіста України».

(Майстер - клас  в Українській Академії Акмеології з проблем: формування особистості Журналіста; емпатійних взаємовідносин журналіста та експерта; статево-гендерні особливості журналістики).

 

 

Досліджуються питання:

 • Журналіст – мозок, душа та інтелект української нації;
 • Національна спільнота журналістів України;
 • Гено – нейро- психологічна домінанта журналіста;
 • Акме- національна співпраця журналістів – головний руший гармонізації суспільства;
 • Гендерно – статева і вікова компонента якості в роботі журналістів;
 • Самовдосконалення, само- освіта, само- виховання журналіста;
 • Емпатійність взаємовідносин журналіста та експерта;
 • Концепція «3 П + 3 С: порядність, патріотизм, професіоналізм; санологія, собріологія, соціологія» - в роботі журналіста.

         В Украинской Академии Акмеологии и в НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского» также проводятся научно-инновационные теоретико-практические исследования по формированию гармонической личности, в частности по формированию емпатийності взаимоотношений журналиста и експерта.

            Разработана и реализована кибернетично-компьютерная экспертно-аналитическая информационнуя система для исследования внутренних ресурсов (возможностей) человека, в частности журналиста и эксперта для их информирования о технологии (методике, программе) по достижению акме- точек потенциально-ресурсных возможностей.

27 Марта 2020

ІННОВАЦІЙНА SMART-Технологія для ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ МОЛОДІ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна SMART- технологія в Україні

Розглядається проблема формування технології інноваційних поглядів наукової молоді із застосуванням етасологічної та кіберакмеологічної методології.

 

В НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Українській Академії Акмеології досліджується актуальна проблема впливу етасології та кіберакмеології на формування інноваційних поглядів наукової молоді за допомогою кібернетичної акмеологічної математично-праксеологічної інтелектно-експертної ергатино-ергономічної аналітичної інформаційної системи на основі high Acme- technology  [1].

         Досліджується етасологічна (вікова) акмеологія як комплексна наука (загальна інтегральна наука про вік людей), яка біосний (біологічний) вік людини досліджує на основі таких періодів: дитячій (до 8 – ми років); інфантологічний (8 – 12 рр.), пубертологічний (чоловіки - 13 – 17 рр. жінки 12 – 16 рр.); ювентологічний (ч. 18 – 21 рр. ж. – 16 – 20 рр.); матурітологічний (ч. 25 – 35 рр. / 35 – 45 рр., ж. 20 – 30 / 30 – 40 рр.); пресенологічний (похилий вік, вік людини після 60 рр); сенектологічний (старечний вік, вік після 75 рр.). Періоди досліджуються з урахуванням біосферно-ноосферного і геліобіологічного вчення та антропокосмізму та таких наук як педологія, ювенологія, педагогіка, андрагогіка, геронтологія, вікова соціологія, психологія тощо. Етасологія характеризується важливими фізіологічними, біологічними, праксеологічними, епістомофільними віковими особливостями розвитку людини (немовля,  підліток, молодь, доросла (зріла) особа, людина поважного віку, довгожителі). Сучасний підхід до розгляду фаз життєдіяльності людини ілюструється наступним чином: 0 – 13 років – фаза визрівання; 14 – 16 років - фаза початку самостійної практичної діяльності; 17 – 23 років - оптимізм загального розвитку (соціальне акме- особистості); 35 - 45 років – оптимізм спеціального розвитку (також, соціальне акме- особистості); 45 – 75 – закінчення продуктивної діяльності. При цьому процес удосконалення особи проходить наступні етапи: самовизначення, саморозвиток, самореалізація, самоосвіта, самоорганізація, самоконтроль, самовдосконалення, само корекція, самодіяльність, само креативність тощо. Сьогодні не існує єдиної загальноприйнятої класифікації періодів життєвого розвитку людини. Розглянемо деякі з них. У класифікації Дж. Біррена виділено 8 фаз життєвого циклу розвитку людини: перша – немовлячий (до 2 років);  друга – перед-дошкільний вік (від 2 до 5 років);  третя – дитинство (5-12 років);  четверта – юність (12-17 років);  п’ята – рання дорослість (17-25 років);  шоста – зрілість (25-50 років);  сьома – пізня зрілість (50-75 років);  восьма – старість (від 75 і далі). Певний недолік такої класифікації полягає у тому, що виділення другої фази відбувається не на основі вікового критерію, як всіх інших, а на основі соціально-педагогічної ознаки. У класифікації Д. Бромлей виділено п’ять циклів розвитку: внутрішньоутробний,  дитинство,  юність,  дорослість,  старість. У класифікації Е. Еріксона виділено такі вікові етапи, стадії психосоціального розвитку: від народження до 1 року (період немовляти або орально-сенсорна стадія);  від 1 до 3 років (раннє дитинство або м’язево-анальна стадія); від 3 до 6 років (вік гри або локомоторно-генітальна стадія); від 6 до 12 років (шкільний вік або латентна стадія); від 12 до 19 років (підлітковий і юнацький вік); від 20 до 25 років (рання зрілість); від 26 до 64 років (середня зрілість); від 65 років (пізня зрілість). У поширеній в сучасних західних школах класифікації В. Квінна (2000 рік) виділено такі вікові етапи: вік немовляти – від народження до 3 років; раннє дитинство – від 3 до 6 років; дитинство – від 6 до 12 років; підлітковий вік – від 12 до 18 років; молодість – від 18 до 40 років; зрілий вік – від 40 до 65 років; похилий вік – від 65 років і далі. Беручи до уваги практично всі зазначені підходи було виділено середню вікову періодизацію життєвого розвитку людини та її вплив на інноваційну компоненту: період немовляти (від народження до 2 років); раннє дитинство (від 2 до 6 років); середнє дитинство (від 6 до 12 років); підлітковий вік (від 12 до 15 років); юність (від 15 до 19); рання дорослість (від 20 до 40 років); середня дорослість (від 40 до 60 років); пізня дорослість і старість (від 60 і далі). Автором досліджуються проблема формування інноваційних поглядів молоді, що ґрунтуються на інтелекті та когерентності розуму і дій особи. Інформаційно-інноваційні погляди наукової молоді розглядаються на основі когерентності внутрішніх та зовнішніх факторів і процесів. Це здійснюється за рахунок кількісно-якісних змін у структурі світогляду або внутрішньої міри розуміння довкілля, а також за рахунок нових процесів, структур, інноваційних утворень у методології пізнання довкілля. В наслідок цього по закінченні процесів когерентності створюється нова модель, структура сприйняття світу у «фільтрах» сприйняття довкілля людиною, тобто здійснюється реалізація інновації у поглядах, світосприйнятті, технології життєдіяльності.

24 Марта 2020

THE INNOVATION CYBERACMEOLOGY – INFORMATION TECHNOLOGY

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна Кібернетична Акмеологія та Акме- Технологія

The main characteristics of modern IS are: an object-oriented approach, hypermedia interface, the presence of "pattern" software and hardware, the implementation of virtual, neural, grade and Grid-technologies, working with computer knowledge and objective knowledge, business planning, support for Internet, Web - 2/3 and so on. Analysis of recent research and publications that examined the solving of this problem shows that there are issues, which are related to the quality and functional design of the corresponding IC components [1-11].

The studying purpose is that the basic components of IS as appropriate AWP/HCC: factual, cyberacmeology and hybrid. IS, which based on these AWP/HCC are software - technical and functional cyberacmeology technology product, which uses the corresponding module for providing direct access to distributed databases, factual knowledge and meta- knowledge database models, methods and goals. These ISs based on the cyberacmeology concept and principles that can reasonably make management decisions in a professional path DSS IS. Cyberacmeology - the modeling science of the development and improvement of creative individuality (personality) methodology for obtaining new knowledge about the person, their computer display and using in order to achieve new desires. As soon as it’s a new science, we consider its basic components that characterize every kind of science. Objects of science - a human, models and methods of creating architectonic for creative self-development of human, as a person on the evolutionary path of artistic maturity, by introducing mathematical acme systems, based on the basic principles of science, as cybernetics, acmeology, synergy, behaviorism, cognitive science and more. Cyberacmeology conception found on the abilities, individuality, talents and modeling of computer tools of modern information technology (IT) by reaching acme - points of human knowledge in different areas and situations and presenting models of phylo and onto-genesis of man as cyberacmeology information system (IS). Cyberacmeology principles - a structure of subjective experience and it’s based on SIT, forming auto creativity, constructing his inner world of communication and chat with other intellectual synergetic and cognitology personality etc. Cyberacmeology methods are widely used in the design of AWPs or human-computer systems, software or technology of the criteria performance, accuracy, reliability, timeliness, probability of correct and timely solving of problems, human safety, degree of automation, expense, profitability, ergonomics, performance, and others.

23 Марта 2020

Інформаційно-телекомунікаційні інноваційні технології для комп’ютерного моделювання гармонійної людини

Опубликовал user-name В. Антонов
Ідея інноваційної технології (проекту):

Проаналізувати домінантні особливості людини
Дослідити напрямки існування та розвитку людини
Протестувати і продіагностувати потенційно-ресурсні можливості людини
Побудувати індивідуальну Модель людини
Видати рекомендації щодо акселерації (розвитку) гармонійної акме- людини з метою досягнення нею вершин у процесі її життєдіяльності.

 

Надання допомоги Людині при вирішенні проблеми досягнення її гармонійної акме- життєдіяльності, що здійснюється за рахунок дослідження у галузі прикладної та професійної акмеології на основі науки «Людинологія або Людинознавство».
Сама людина у переважній більшості випадків свідомо не знає «сама себе». Це для неї скоріше «чорна скринька», ніж засіб досягнення гармонійної життєдіяльності.

 
Веб-сайт проекту:
            www.vant.ho.ua/ua
Автори проекту: Антонов Валерій Миколайович
 Ступінь готовності проекту (прототип, мінімал...
1 Сентября 2019

АКМЕОЛОГІЯ ГЕНІАЛЬНОСТІ ТА TOP- ТЕХНОЛОГІЯ STEM- ОСВІТИ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційний хортингІнноваційна акмеологічна технологія геніальності

В Національному Технічному Університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Українській Академії Акмеології досліджується проблема

акмеологія геніальності за допомогою нової інноваційної технології - кібернетична акмеологія

Мета дослідження. Аналіз сучасного стану / підходу до проблеми геніальності та розробка і реалізація інструментарію / технології виявлення, розвитку, удосконалення пікових (Акме-) можливостей дитини на основі інноваційної науки - кібернетична акмеологія та STEM-освіти. Актуальність дослідження - полягає у необхідності забезпечення збереження якісного генофонду українського народу та вироблення  методики для розквіту української нації на сучасному етапі її життєдіяльності.          Предмет дослідження. Прогресивні комп’ютерні технології розкриття та удосконалення генотипу дитини (онто- і філо- ґенезу). Об’єкт дослідження. Дитинистості української нації налаштовані на Акме- розвиток, Акме- удосконалення, Акме- реалізацію, Акме- освіту, Акме- мотивацію тощо [1].

21 Мая 2019

Эффект Интернета Ценностей для мировой экономики

Опубликовал user-name geoprotocol

Почему даже несмотря на появление новых технологий (как информационных – передачи данных, так и финансовых – блокчейн и криптовалюты) мир современных финансов до сих пор находится на стадии изолированности различных сетей создания, хранения, передачи и обмена ценностями? Почему, войдя в эпоху быстрого, легкого, эффективного и дешевого обмена информацией (Интернет), мы до сих пор не вошли в эпоху Интернета Ценности?

Недавно человечество стало свидетелем взрывного прогресса информационных технологий, которые произвели революцию во многих аспектах человеческой жизни. Но финансовая сфера остается, в значительной степени, на уровне, который был почти столетие назад.

Этот технологический дисбаланс не может продолжаться дальше. Вслед за интернетом информации должен появиться Интернет Ценностей (Internet of Value), где передача ценности будет выполняться так же быстро, легко и экономически эффективно, как передача битов и байтов данных сегодня. Вся мировая экономика, включая каждого ее участника, почувствует результаты сетевого эффекта от этого.

21 Мая 2019

Как сделать оплату любым активом: цифровым либо физическим

Опубликовал user-name geoprotocol

Не только блокчейн-экосистемы, но и вся современная экономика страдает от проблемы недостаточности совместимости и взаимодействия. Но уже появляются технологические решения, призванные ее решить. К ним относится такие проекты как Interledger и GEO Protocol.

Рынок – это прежде всего обмен ценностями. Причем ценность может принимать различные формы, порой весьма разнородные: это могут быть физические товары, услуги, фиатные деньги, криптовалюты, недвижимость, промышленные активы, долговые обязательства, права владения (например, акции) и т.д.

И именно в силу этой их разнородности весьма сложно совершать непосредственный обмен между всеми ими. Поэтому в современной экономике существуют различные рынки для обмена тех или иных видов носителей ценности. Например, рынки физических товаров, рынки услуг, фондовые рынки, рынки финансовых инструментов и долговых обязательств, рынки недвижимости и промышленных активов… Наконец рынок криптовалют, который сам по себе довольно сегментирован из-за отсутствия интероперабельности между разными блокчейн-проектами.

3 Мая 2019

Потребность в Layer 3 для интернета ценности

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

За последнее десятилетие мы стали свидетелями появления революционной инновации, эволюционную значимость которой человечеству еще лишь предстоит осознать. Конечно же мы имеем в виду блокчейн и криптовалюты, и в целом явления, которое мы описываем как “интернет ценности” (Internet of Value). Речь о том, что блокчейн и смежные технологии имеют шанс преобразить мир финансов и другого рода ценностей так, как интернет преобразил мир обмена информацией.

Основные вехи на этом пути: запуск Биткоина в 2008-м году; появление альткоинов, начиная с 2011-го; запуск Ethereum в 2015-м… Так появился Layer 1, базовый уровень, экономический смысл которого — создание ценности, а технический — обеспечение базового функционала учета и бездоверительой передачи криптоактивов. Все это реализовано на основе распределенных реестров и условий взаимодействия, жестко прописанных на уровне кода.

Казалось бы, наконец то появилась технология, которая, подобно созданию и передаче информации в классическом интернете, позволяет создавать, оцифровывать, и передавать ценности без посредничества и ограничений третьей стороны. Но массовое принятие до сих пор идет весьма медленно. И дело не только в том, что пока что мало кто в мире может осознать значение этой инновации. Проблема прежде всего в ограничениях чисто технологического характера, основными из которых являются:

3 Мая 2019

Проблемы крипто-бирж и способы их решения

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

С какими проблемами сталкиваются операторы криптовалютных бирж? Какие способы их решения существуют сейчас? Возможно ли универсальное решение для всех? Данная статья расскажет об уникальном решении основных проблем криптобирж, и не только.

С появлением Биткоина в 2009 году естественным образом встала проблема обмена криптовалюты. И если в ранние дни покупка и продажа биткоинов происходила преимущественно на форумах и IRC-каналах, то в марте 2010-го появилась первая биржа, где биткоин торговался к доллару. В 2011-м появился первый альткоин, а за ним и много других (на сегодня их насчитывается уже около 2000 и число это растет), что лишь еще более актуализировало данный вопрос, поскольку возникла все возрастающая потребность обменивать их между собой.

28 Апреля 2019

КІБЕРНЕТИЧНО-МАТЕМАТИЧНА ПСИХО- АКМЕ ГЕНЕТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна кіберматематична акмеологічна технологія

         КІБЕРНЕТИЧНО-МАТЕМАТИЧНА ПСИХО- АКМЕ ГЕНЕТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ   

         Кібернетично-математична Психо-Акме Генетична технологія (КМПАГТ) - призначена для дослідження людини на основі таких наук як: генетика, біологія, медицина, психологія, праксеологія, психогенетика, гештальт психологія, кібернетика, теорія управління, математика, акмеологія, фізика, фізіологія, біофізика, біохімія, антропологія (педагогічна, етасологічна, соціальна, регіональна: історична, економічна, біологічна тощо), соціологія,  гендерологія, комп’ютерологія, алгоритмологія, богословіє, етнографія, політика  тощо.

          КМПАГТ - використовується як інструментарій, засіб дослідження, метод, алгоритм, предиктор, програма аналізу та синтезу успадкованих, вроджених (філогенез) та набутих в процесі життєдіяльності (онтогенез) людини (генотип, фенотип) з метою видачі порад, рекомендацій людині стосовно її поведінкової домінанти життєвого шляху для досягнення нею акме- точок у розвитку та реалізації успадкованих та набутих потенційно-ресурсних можливостей.

25 Апреля 2019

Реабілітаційна програмна технологія відновлення корегування психо-фізіологічного та інтелектуального стану людини.

Опубликовал user-name В. Антонов
SMART-SELF програмна оболонка, реабілітаційна технологія для адекватно-якісного існування в сучасних умовах; ознайомлення з існуючими актуальними професіями в Україні та їх рейтингом; використання авторської технології в процесі реабілітації стану Здоров’я, профорієнтації та профвибору та якісного матеріального стану і фінансового благополуччя...
25 Апреля 2019

Інноваційний технологічний комплекс програм зміни «старої» професії на «нову» в зв’язку з пошуком нової роботи

Опубликовал user-name В. Антонов
Інноваційно-технологічна Спеціалізована оболонка, технологія-оболонка для дорослих, які бажають («вимушені») змінити професію, або обрати другу-третю спеціальність з урахуванням своїх індивідуальних потенційно-ресурсних можливостей на основі онлайн – тестових технологій і методик; віртуальних порад-рекомендацій; дистанційно-стаціонарного навчання; вебінарних консультацій...
1 2 3