25 Апреля 2019

On-line SMART-STEM Технологія-платформа «Віртуальне навчання: освіта і self- виховання» в Інтернет

Опубликовал user-name В. Антонов
Он- лайн технологія-платформа для мультимедійного контенту, що вивчається; тестування якості матеріалу; формування індивідуальних рекомендацій по якісному засвоєнню матеріалу; видачі рекомендацій стосовно майстерності у майбутній професії навчаємого...
22 Апреля 2019

Benchmarking: focus on PR models

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова

Benchmarking is a PR-technology, which is focused on the models in the certain industry.

 One of the most common benchmarking definitions is suggested by Sam Bookhart:

 Benchmarking is the standard of excellence or achievements against which relevant indicators are evaluated.

 Today in PR practice several types of benchmarking are distinguished.

 Competitive benchmarking - analysis of the success of doing business in competing companies based on information that they disseminate themselves , as well as information from customers and contractors. In order to identify the main competitors, it is necessary to analyze media information in order to find mentions of certain companies activities.

 Functional benchmarking involves the comparison of individual functions and stages of business processes.  This may include, for example, the order of holding a press conference, the types and technologies of research in PR, the procedure for interacting with clients or contractors in PR agencies, the procedure for interacting with PR agencies by the companies public relations services.

19 Апреля 2019

ІННОВАЦІЙНА SMART-STEM Технологія в НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ РОБОТІ МОЛОДІ (high Acme- technology)

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні технології в освіті

В НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Українській Академії Акмеології досліджується актуальна проблема впливу етасології та кіберакмеології на формування інноваційних поглядів наукової молоді за допомогою кібернетичної акмеологічної математично-праксеологічної інтелектно-експертної ергатино-ергономічної аналітичної інформаційної системи на основі high Acme- technology  [1].

         Досліджується етасологічна (вікова) акмеологія як комплексна наука (загальна інтегральна наука про вік людей), яка біосний (біологічний) вік людини досліджує на основі таких періодів: дитячій (до 8 – ми років); інфантологічний (8 – 12 рр.), пубертологічний (чоловіки - 13 – 17 рр. жінки 12 – 16 рр.); ювентологічний (ч. 18 – 21 рр. ж. – 16 – 20 рр.); матурітологічний (ч. 25 – 35 рр. / 35 – 45 рр., ж. 20 – 30 / 30 – 40 рр.); пресенологічний (похилий вік, вік людини після 60 рр); сенектологічний (старечний вік, вік після 75 рр.). Періоди досліджуються з урахуванням біосферно-ноосферного і геліобіологічного вчення та антропокосмізму та таких наук як педологія, ювенологія, педагогіка, андрагогіка, геронтологія, вікова соціологія, психологія тощо. Етасологія характеризується важливими фізіологічними, біологічними, праксеологічними, епістомофільними віковими особливостями розвитку людини (немовляпідліток, молодь, доросла (зріла) особа, людина поважного віку, довгожителі). Сучасний підхід до розгляду фаз життєдіяльності людини ілюструється наступним чином: 0 – 13 років – фаза визрівання; 14 – 16 років - фаза початку самостійної практичної діяльності; 17 – 23 років - оптимізм загального розвитку (соціальне акме- особистості); 35 - 45 років – оптимізм спеціального розвитку (також, соціальне акме- особистості); 45 – 75 – закінчення продуктивної діяльності. При цьому процес удосконалення особи проходить наступні етапи: самовизначення, саморозвиток, самореалізація, самоосвіта, самоорганізація, самоконтроль, самовдосконалення, само корекція, самодіяльність, само креативність тощо. Сьогодні не існує єдиної загальноприйнятої класифікації періодів життєвого розвитку людини. Розглянемо деякі з них. У класифікації Дж. Біррена виділено 8 фаз життєвого циклу розвитку людини: перша – немовлячий (до 2 років);  друга – перед-дошкільний вік (від 2 до 5 років);  третя – дитинство (5-12 років);  четверта – юність (12-17 років);  п’ята – рання дорослість (17-25 років);  шоста – зрілість (25-50 років);  сьома – пізня зрілість (50-75 років);  восьма – старість (від 75 і далі). Певний недолік такої класифікації полягає у тому, що виділення другої фази відбувається не на основі вікового критерію, як всіх інших, а на основі соціально-педагогічної ознаки. У класифікації Д. Бромлей виділено п’ять циклів розвитку: внутрішньоутробний,  дитинство,  юність,  дорослість,  старість. У класифікації Е. Еріксона виділено такі вікові етапи, стадії психосоціального розвитку: від народження до 1 року (період немовляти або орально-сенсорна стадія);  від 1 до 3 років (раннє дитинство або м’язево-анальна стадія); від 3 до 6 років (вік гри або локомоторно-генітальна стадія); від 6 до 12 років (шкільний вік або латентна стадія); від 12 до 19 років (підлітковий і юнацький вік); від 20 до 25 років (рання зрілість); від 26 до 64 років (середня зрілість); від 65 років (пізня зрілість). У поширеній в сучасних західних школах класифікації В. Квінна (2000 рік) виділено такі вікові етапи: вік немовляти – від народження до 3 років; раннє дитинство – від 3 до 6 років; дитинство – від 6 до 12 років; підлітковий вік – від 12 до 18 років; молодість – від 18 до 40 років; зрілий вік – від 40 до 65 років; похилий вік – від 65 років і далі. Беручи до уваги практично всі зазначені підходи було виділено середню вікову періодизацію життєвого розвитку людини та її вплив на інноваційну компоненту: період немовляти (від народження до 2 років); раннє дитинство (від 2 до 6 років); середнє дитинство (від 6 до 12 років); підлітковий вік (від 12 до 15 років); юність (від 15 до 19); рання дорослість (від 20 до 40 років); середня дорослість (від 40 до 60 років); пізня дорослість і старість (від 60 і далі). Автором досліджуються проблема формування інноваційних поглядів молоді, що ґрунтуються на інтелекті та когерентності розуму і дій особи. Інформаційно-інноваційні погляди наукової молоді розглядаються на основі когерентності внутрішніх та зовнішніх факторів і процесів. Це здійснюється за рахунок кількісно-якісних змін у структурі світогляду або внутрішньої міри розуміння довкілля, а також за рахунок нових процесів, структур, інноваційних утворень у методології пізнання довкілля. В наслідок цього по закінченні процесів когерентності створюється нова модель, структура сприйняття світу у «фільтрах» сприйняття довкілля людиною, тобто здійснюється реалізація інновації у поглядах, світосприйнятті, технології життєдіяльності.

17 Апреля 2019

Інноваційна технологія Smart - логістики в Україні- Акмеологічний підхід

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна технологія SMART- логістики в Україні

В.Антонов

         Інноваційна технологія Smart - логістики в Україні- Акмеологічний підхід

 

         В НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Академії Акмеології України досліджується проблема акмеологічної технології Smart - логістики в Україні (керівник професор Антонов В.М.).

 

            Розроблено інноваційно-експертний аналітичний  проект під назвою АКМЕ- АІЛСУ: Акмеологічна Аналітична Інноваційна Логістична Система України. АКМЕ- АІЛСУ реалізована в таких базових варіантах. Варіант 1 - АІЛУ з урахуванням акме- особливостей людини, яка приймає рішення стосовно логістичних особливостей акме- об’єкта, що досліджується, реалізується і впроваджується. Варіант 2 - АКМЕ- АІЛСУ без урахуванням акме- особливостей людини, яка приймає рішення стосовно логістичних особливостей об’єкта, що досліджується, реалізується і впроваджується.

11 Апреля 2019

Технологія кіберакмеологічної нейропедагогіки

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна технологія кіберакмеологічної нейропедагогіки

Кіберакмеологічна нейропедагогічна технологія

            Головна мета кібернетично-акмеологічної акме- нейропедагогіки - застосування комп’ютерних інноваційних технологій для автоматизації проблем нейропедагогіки з метою виявлення ефективних та оптимальних методик, алгоритмів, програм розвитку, виховання, удосконалення та самовдосконалення акме- людини. Авторська методика якісної освіти та виховання базується на технології під назвою кіберакмеологічна нейропедагогіка, яка дозволяє реалізувати перелічені проблеми на основі розробляємої фахівцями Української Академії Акмеології – Кібернетично Акмеологічної Медико-Біологічної Експертно-Аналітичної Гомеостазної Системи. Система аналізує зовнішні і внутрішні параметри, що характеризують стан Людини і робить наголос на «лікарняних засобах», які первинно закладені у організм кожної людини, так званому «Коді акме- здоров’я людини». Система «будує» індивідуальний паспорт здоров’я, патології, аномалії людини і видає їй рекомендації, технології, методики, програми, алгоритми щодо того, як  стати акме- здоровою, як підтримувати своє акме- здоров’я, що треба робити, якщо людина хворіє.

10 Апреля 2019

Украинский школьник создал очки для слепых

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Школьник из Днепра Игорь Шибка разработал уникальные очки для слепых. Суть разработки заключается в том, что встроенные в очки камеры сканируют информацию о расстоянии, преградах и барьерах на пути человека и передают с помощью наушников информацию напрямую пользователю.

“Очки оснащены ультразвуковым датчиком дальности. Он измеряет расстояние до препятствия, а контроллер получает и обрабатывает эти данные. К системе можно подключить наушник или динамик. После обработки данных с датчика очки извещают человеку моим голосом расстояние до препятствия. Все голосовые сообщения записаны в микросхему памяти. Объем памяти составляет 62 кБ. Вычислительный блок или плата контроллера собрана на базе контроллера Atmega 328, он собирает данные с ультразвукового датчика”, – пояснил суть работы очков для незрячих изобретатель.

Как говорит сам Игорь Шибка носить прибор можно не только на очках, но и на одежде. Но все же рекомендуется крепить камеры именно на дужки очков, чтобы они лучше различали препятствия и считали расстояние.

8 Апреля 2019

Технологія застосування динамічних кіберакмеологічних автоматизованих робочих місць особистості

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна технологія проектування ОС

                Генетичні кіберакмеологічні автоматизовані робочі місця (АРМ) – менеджери (ГКА АРМ-М) – це засоби обчислення задач оптимізації, в основі яких лежать еволюційні принципи, тобто, зазвичай є деяка функція від декількох змінних (цільова функція), для якої потрібно знайти максимум (мінімум).

                Параметри функції – це генетичний матеріал – гени. А сукупність генів, як відомо, утворюють хромосому (набір параметрів), яка в свою чергу і характеризує будь-яку особистість.

                 Таким чином, підставляючи параметри у цільову функцію (ЦФ) – отримаємо якесь значення.

                Генетичні алгоритми (ГА), на основі яких функціонують ГКА АРМ-М, працюють з множиною варіантів (способів) проектування ГКА АРМ-М, які у подальшому можна оцінити специфікацією з метою прийняття рішення, який варіант краще (ефективніше). Варіанти «перемішуються» між собою за допомогою генетичних операторів (ГО), а вибір найкращих варіантів здійснюється у відповідності до ефективної стратегії. Потім сформовані варіанти знову оцінюються ГА, і знову обчислюються найкращі для наступного «перемішування» і вибору найефективніших і т.д.

2 Апреля 2019

Альтернативные способы найти финансирование для СМИ

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова

Где найти финансирование независимым СМИ, которые лишились поддержки со стороны городских властей и коммунальных служб? Предлагаем вам ТОП-5 идей получения дохода для редакций, которые готовы работать на результат.

Грантовые программы

Источником получения дополнительного финансирования для редакций СМИ могут быть грантовые программы. Чтобы принять участие в конкурсе на получение гранта, необходимо выполнить несколько условий:

  • ваше издание должно быть зарегистрировано официально с учетом всех требований законодательства;
  • у вас должен быть четкий план развития;
  • цель получения гранта должна быть четкой и достижимой;
  • команда СМИ должна быть профессиональной.

Если издание соответствует всем четырем заявленным принципам, то можно подать заявку на получение гранта. Чаще всего, грантодателями для редакций СМИ выдают такие организации USAID, общественные организации и частные фонды. Посмотреть грантовые программы для СМИ можно здесь.

Спонсорство

Украинские компании все чаще отказываются от привычной рекламы в пользу спонсорства. Такая деятельность предполагает долгосрочное сотрудничество с медиа или с компанией, направленное на проведение совместных инициатив и проектов. Спонсорство помогает медиа получить крупную финансовую помощь взамен на комплекс информационных услуг.

27 Марта 2019

Украинский школьник изобрел бумагу из опавших листьев

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Житель села Сокирница Хустского района Закарпатской области Валентин Фречка взял золотую медаль на международном конкурсе Genius Olympiad в США. Он разработал новую технологию изготовления бумаги. Школьник придумал, как делать ее из опавших листьев.

«Мы научной деятельностью занимаемся с Валентином с седьмого класса, с 10-го мы начали усложнять темы, и уже на всеукраинский уровень он вышел с работой „Влияние электромагнитного излучения мобильного телефона на человека и биосферу. Это была первая победа, которая и вдохновила моего ученика. Он долго искал свою тему», — рассказала научный руководитель Валентина, школьный учитель экологии и химии Ольга Сабадош.

1 Августа 2018

Mounting for the production of carbon nanomaterials (CNM) from gaseous media

Опубликовал user-name С. Петриченко для user-name ИИПТ

Brief information on the development and scope of its application

Carbon nanomaterials obtained from gaseous hydrocarbons have in their composition both an onion structure nanocarbon and graphene structures.   

Possible applications – additives to fuel, to lubricants, coatings to absorb electromagnetic radiation. 

Innovative component of the sample the ability to regulate the phase composition of the product under conditions of high productivity and low specific energy inputs.


1 - power converter;  2 - high-voltage transformer;  3 - reactor;  4 - dust filter; 
5 - recycling device;  6 - tank with raw material

Progressive development in the world

The results of experimental gas mixture treatment with the use of electric discharge effect have shown the possibility to provide production of 1 kg of carbon nanopowder with energy consumption up to 85 kWh with the consumption of raw materials no more than 500 dm3.

Expected characteristics of the pilot sample:

1 Августа 2018

Preparation of castings with a non-dendritic structure of aluminum-based alloys

Опубликовал user-name С. Петриченко для user-name ИИПТ

Basic information about the application

 Pilot sample of equipment for the production of blanks with a prepared non-dendritic structure of A356,357 alloys for thixocasting technologies.

Brief information about the application and the scope of its application

The pilot sample of the equipment will be adapted for industrial use in the foundry industry.  In the manufacture of thixolymer components with non-dendritic structure, two steps are used.  At the first stage, blanks are obtained with an already prepared nondendritic structure.  The traditional methods used for this in the World practice include melting the alloy, active long electromagnetic stirring and rapid quenching.

In the pilot sample of the equipment, the impact on cylindrical billets with an unprepared structure by superposition of a constant and pulsed current with given parameters will be realized, which will allow heating the billet to the melting temperature of the eutectic and carry out isothermal soaking followed by quenching in water. 

Innovative component is based on the sample - reduction of specific energy consumption and processing time at the stage of obtaining a billet with a prepared non-dendritic structure in the casting industry.

1 Августа 2018

Small-size generators of pulse currents (GIT)

Опубликовал user-name С. Петриченко для user-name ИИПТ

Brief information on the development and scope of its application.

Electric discharge technologies that form an intensive short-term (impulse) impact on the processing facility are widely used in modern industry.  Among them, magnetic-pulse welding, pulsed metal working with pressure, electric pulse technology in precise casting, sintering technology of abrasive metal-containing powders, electric pulse technology for disinfection of natural and waste water, and many others. 

 A special place among them is occupied by technologies based on the use of electrical discharges in liquids and gases.  The main unit of installations that form the reproduction of electrical discharges are pulse current generators (GIT) providing the necessary energy and operational parameters of electric discharge technologies.


High-frequency converters of various power (up to 20 kW)

High-frequency converters of various power (up to 20 kW)
high-frequency                        compact                       rectifier-transformer

1 Августа 2018

Spark-plasma sintering of powder compositions

Опубликовал user-name С. Петриченко для user-name ИИПТ

Brief information on the development and scope of its application

Spark-plasma sintering (IPS) is a promising method of consolidating powder materials that ensures the preservation of the ultra-dispersed grain structure and allows achieving high quality grain bonding along the boundaries leading to the possibility of obtaining high-density powder compositions with increased physical-mechanical properties.  IPA makes it possible to purposefully control the growth rate of grains and thus - forms nanostructured, microheterogeneous, multifunctional compositions of materials with high physico-mechanical and operational properties.IPS «Hephaestus» complex
Microstructure of sintered samples (initial components of Fe-Ti-C- (B))

Progressive development in the world

Using the consolidation method of the IPS provides a heating rate in the range from 10 ºС / c to 30 ºС / c and allows to obtain high-density composite materials (almost up to 100%) with high uniformity with strong bonds between the particles. 

Consolidation of powders by passing a superposition of DC and AC has the following advantages:

1 Августа 2018

Retrospective, serial development

Опубликовал user-name С. Петриченко для user-name ИИПТ
Electrohydraulic press T1226A - 40 kJ / pulse, weight 9000 kg.
Participation in exhibitions:

1988-1989. VDNKh, "Low-temperature plasma is the basis of new technologies";
1989-1990 Berlin, Exhibition stand of the Chamber of Commerce and Industry of the USSR; 
1989 Exhibition for the 200th anniversary of the city of NikolaevРетроспектива, серийные разработки...
31 Июля 2018

Intensification of mining operations

Опубликовал user-name С. Петриченко для user-name ИИПТ

Brief information on the development and scope of its application

The electric discharge effect on the bottomhole well zone is intended to intensify the extraction of hydrocarbon minerals by increasing the system of cracks or canals, cleaning perforations and filters from sedimentation sediments.

Elements of the Skif-100M device and work with the device on the well

The electric discharge method is realized in a well filled with liquid by an intensive impulse action on the opening zone of a productive formation of cyclic compression waves generated by a high-voltage electric discharge.

 The method is implemented by the discharge electric submersible device «Skif-100 M» in wells, stopped for underground or major repairs in any type of rock with an initial permeability of more than 0.1 × 10-15 m2. 

The hydrostatic pressure in the well is not more than 45 MPa, the temperature is not more than 100 ° C.

1 2 3