Электронная почта

[email protected]

Режим работы

Пн-Пт 8:00 - 18:00

Сб-Вс выходной

Научные направления:

Описание института:

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України

займає провідне місце як в країні, так і за кордоном з низки напрямів теорії твердого тіла, теорії ядра та ядерних реакцій, математичних методів у квантовій теорії поля, теорії плазми, статистичної фізики, теорії елементарних частинок та астрофізики, квантової теорії молекул та квантової біофізики.

З іменами науковців інституту пов'язані важливі досягнення сучасної теоретичної фізики. Дослідження науковців Інституту в області фізики твердого тіла, теорії ядра, квантової біофізики отримали широке визнання в своїй країні і за кордоном, зробили стимулюючий вплив на постановку нових експериментальних і теоретичних робіт.

А.Г. Загородній Від 2002 р. директором інституту є Анатолій Глібович Загородній доктор фізико-математичних наук, професор за спеціальністю "теоретична фізика" (1998); від 2006 року – академік НАН України; від 2012 року – Віце-президент НАН України;

А.Г. Загородній – відомий фахівець зі статистичної фізики і теорії плазми, автор понад 200 наукових праць. Запропонував мікроскопічні підходи до опису запорошеної плазми та електромагнітних флуктуацій у ній. Дослідив вплив немарковських ефектів на процеси турбулентного перенесення у плазмі.

 

В Інституті широко представлено дослідження з:

  • квантової теорії поля
  • теоретичної фізики високих енергій
  • релятивістської астрофізики і космології
  • теорії ядра та ядерних реакцій
  • теорії та моделювання плазмових процесів
  • квантової теорії молекул і кристалів
  • високотемпературної надпровідності
  • теорії квантових груп
  • синергетики
  • комп’ютерного моделювання

Успішно працюють та розвиваються наукові школи Боголюбова-Парасюка, Давидова, Ситенка та Фоміна.

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова - координатор робіт зі створення першого в Україні грід-сегменту, що об'єднує обчислювальні ресурси Київського національного університету імені Тараса Шевченка та низки установ НАН України (близько 600 CPU і 60 Терабайт дискової пам'яті станом на початок 2008 р.).

Інститут є базовою установою провідного наукового видання Відділення фізики і астрономії НАН України "Український фізичний журнал".

У складі інституту — 42 доктори і 40 кандидатів фізико-математичних наук, з них два академіки і чотири члени-кореспонденти НАН України.

Велика увага приділяється підготовці наукових кадрів. Діє спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата та доктора фізико-математичних наук.

За час існування інституту співробітниками видано 107 наукових монографій, 9 збірників наукових праць та 38 збірників матеріалів наукових конференцій.

Важливі наукові результати, отримані в ІТФ ім. М. М. Боголюбова НАН України, сприяють високому рівню і подальшому розвитку фізичної науки в Україні.