Литература

Кібернетично-акмеологічне дослідження людини

Інноваційне дослідження людини

Розглядається актуальна проблема дослідження людини (андрогенний аналіз і синтез потенційнио-природних, освітніх і виховних та пасіонарно-імперативних рис людини, тестування, діагностики, сканування і моніторингу потенційно-ресурсних можливостей особи) на основі авторської Інноваційної андрогенної технології дослідження потенційно ресурсних можливостей людини, яка реалізована в кібернетично-математичній акмеологічній експертно-аналітичній системі (КАЕАС) з метою видачі рекомендацій-порад, SMART-технологій, STEM- методик, алгоритмів, програм для особи з метою досягнення нєю вершин (акме-) свого індивідуального онто-, філо- генезу на основі само актуалізації, самовдосконалення, самоосвіти, самодостатності, самореалізації тощо.

Для всіх бажаючих досягти вершин (акме-) свого генетично-виховного та освітнього розвитку, удосконалення та акселерації власних внутрішніх можливостей, а також для концептуально-системних аналітиків з проблем дослідження людини.

К. Agrar Media Group 2019-2020 год

Кібернетична Акмеологія і Тестологія

Інноваційна Кібернетична Акмеологія і Тестологія

Антонов В.М. "ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ (ВОЗМОЖНОСТЕЙ) ЧЕЛОВЕКА (КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД)" Кібернетична Акмеологія і Тестологія

(Технології, Методики колективно-індивідуального комп’ютерного тестування та діагностики) – Riga. – Видавництво «LAMBERT» . -  2019.   

Розглядається актуальна проблема тестування та діагностики потенційно-ресурсних можливостей людини на основі авторської кібернетично-акмеологічної експертно-аналітичної системи (КАЕАС) ергатично-ергономічного спрямування з метою видачі рекомендацій, технологій, методик, алгоритмів, програм для акме- Особи з метою досягнення єю вершин свого індивідуального генотипу на основі само актуалізації, самовдосконалення, самоосвіти, самодостатності, самореалізації тощо.

Для всіх бажаючих досягти вершин свого розвитку, удосконалення та акселерації власних внутрішніх можливостей, а також для системних аналітиків з проблем тестування та діагностики.

LAMBERT Латвия, Рига 2019 год

Гармонійна Акме особистість

Інноваційна акмеологічна ОсобаDoc1.pdf

Антонов В.М.  – Гармонійна Акме особистістьК:  Agrar Media Group - 2019. – 384  с. 

Досліджується практична та наукова теоретична проблема Гармонійної акме-Людини на основі застосування таких інноваційних наук як акмеологія (професійна, прикладна) та кіберакмеологія, що використовуються для аналізу, систематизації, концептуалізації, класифікації та розвитку потенційно-ресурсних (внутрішніх) можливостей людини. Розглядаються теоретичні та практичні питання нової науки кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовується для аналізу, модифікації та акселерації потенційно-ресурсних можливостей Людини на основі сучасних інформаційних технологій та побудованих на їх основі кіберакмеологічних інформаційних систем для видачі методик, технологій, порад, рекомендацій тощо поведінки Особи для досягнення нею пікових (акме) можливостей у своїй життєдіяльності (акме – здоров’я, акме - креативність, акме – професія, акме – фінансовий стан, акме – самовдосконалення, акме- актуалізація, акме- любов тощо).

К. Agrar Media Group Украина, Киев 2018 год ст. 384 978-617-646-269-9

Інноваційна Гармонійна Акмеологічна особистість

Інноваційна гармонійна людина та її самоактуалізація

Досліджується практична та наукова теоретична проблема Гармонійної акме-Людини на основі застосування таких інноваційних наук як акмеологія (професійна, прикладна) та кіберакмеологія, що використовуються для аналізу, систематизації, концептуалізації, класифікації та розвитку потенційно-ресурсних (внутрішніх) можливостей людини. Розглядаються теоретичні та практичні питання нової науки кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовується для аналізу, модифікації та акселерації потенційно-ресурсних можливостей Людини на основі сучасних інформаційних технологій та побудованих на їх основі кіберакмеологічних інформаційних систем для видачі методик, технологій, порад, рекомендацій тощо поведінки Особи для досягнення нею пікових (акме) можливостей у своїй життєдіяльності (акме – здоров’я, акме - креативність, акме – професія, акме – фінансовий стан, акме – самовдосконалення, акме- актуалізація, акме- любов тощо).

К. Agrar Media Group 2017 год ст. 384 978-617-646-269-9