Литература

Інноваційна Гармонійна Акмеологічна особистість

Інноваційна гармонійна людина та її самоактуалізація

Досліджується практична та наукова теоретична проблема Гармонійної акме-Людини на основі застосування таких інноваційних наук як акмеологія (професійна, прикладна) та кіберакмеологія, що використовуються для аналізу, систематизації, концептуалізації, класифікації та розвитку потенційно-ресурсних (внутрішніх) можливостей людини. Розглядаються теоретичні та практичні питання нової науки кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовується для аналізу, модифікації та акселерації потенційно-ресурсних можливостей Людини на основі сучасних інформаційних технологій та побудованих на їх основі кіберакмеологічних інформаційних систем для видачі методик, технологій, порад, рекомендацій тощо поведінки Особи для досягнення нею пікових (акме) можливостей у своїй життєдіяльності (акме – здоров’я, акме - креативність, акме – професія, акме – фінансовий стан, акме – самовдосконалення, акме- актуалізація, акме- любов тощо).

К. Agrar Media Group 2017 год ст. 384 978-617-646-269-9

Мови опису та гіпермедійного моделювання Довідник

класифікація мовних засобів, інструментаріїв та технологій спілкування в Internet

Розглядається класифікація мовних засобів, інструментаріїв та технологій спілкування в Internet. Це мови опису документів SGML, HTML, XML, DHTML,XSL, MML, CML, AML,  SMBL, BIOML,BSML, VHG, VML та інші; мови програмування Java, Jacarta, J++ тощо; мови сценаріїв (JavaScript, VBScript, AppleScript), мова розмітки XML, мови моделювання трьохвимірних віртуальних світів (VRML); інструментарії та пошукові системи Yahoo, AltaVista, Fireball, Infoseek, Dino, Lycos, Aladin, Webcrawler, Rambler, Yandex, Aport, Meta, Atrus, Susanin, Telnet, IRC, Usenet, Archie, Gopher, WAIS, DejaNews тощо; технології Flash, LiveMotion, .NET, COM+, CORBA, OLE та інше; елементи керування ActiveX, Java-додатки тощо.

Детально описана універсальна мова, яку  «розуміють»  всі комп’ютери. Такою мовою публікації, що використовується у WWW, є HTML (HyperText Markup Languageмова розмітки гіпертекстів). HTML – мова опису (розмітки, представлення) документів, яка служить для створення гіпертекстових сторінок, розподілених в межах глобальної мережі Інтернет на WWW-вузлах (WWW-sites) або в рамках інтрамережі (intranet) підприємства.      Для всіх, хто цікавиться Веб- мастерінгом та Веб дизайном і хто бажае навчитися створювати персональні та комерційні креативні Веб- сайти.

ВЦ Украина, Киев 2018 год ст. 167 978-966-439-389-5
1 2