Литература

Модернізація податкової служби: Моделі. Методи. АРМ

Видавництво „КНТ” та автор
представляє нову книгу:
 
Формат
Обкладинка тверда
Обсяг 220 стор.
ISBN 966-373-049-8
Дата випуску
січень 2016 р.
 
Видавництво „КНТ”:
04074, м. Київ
Антонов В.М.:
e-mail: [email protected]
 


 
Антонов В.М.
Модернізація податкової служби:
Моделі. Методи. АРМ
У посібнику розгляюдаються сучасні проблеми податкової служби в Україні на основі новітніх і перспективних інформаційних технологій. Аналізуються моделі і методи для формування рішень у податковій системі, прогнозування податкових надходжень, проектування об’єктно-орієнтовних АРМ-фахівців з податків та систем підтримки прийняття рішень.
Навчальний посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів, фахівців з податків, юристів та спеціалістів з інформаційних технологій.
Зміст книги:
Вступ.
1.      Податкова система України.
1.1.      &nb...
Київ: КНТ Украина, Киев 2016 год ст. 220 966-373-049-8

Інтернет - Енциклопедія

У цьому посібнику розглянуті питання сучасного стану побудови Інтернет, Інтернет–2, Х-Інтернет, Веб, Веб-2, Грейд та Грід – технологій, Інтернет – права, кіберакмеології, комп’ютерної валеології, інтелектуальних, віртуальних і нейронних мереж тощо. Для викладачів інформатики та обчислювальної техніки і всіх, хто цікавиться сучасними і перспективними інформаційними технологіями.
Зміст     
Інтернет - Енциклопедія

Адміністрування
Адміністратор
Архітектура
Акмеологія
Адресація
Алгоритми пошуку
Брандмауер
Бездротові мережі
Віртуальні мережі
Всесвітне павутиння
Веб – ресурс (портал, сайт, …)
Веб 2
Глобальні мережі
Графічні станції
Грейд технологія
Грід технологія
Доменна система імен
Доступ до Інтернет
Електронні підручники
Електронна комерція
Електронні гроші
Засоби пошуку
Захист інформації
Злочини в Інтернет
Інтернет та Інтернет 2
Інформаційні технології
Інтелектуальні мережі
Інструментарій Інтернет
Історія Інтернет
Кластер
Класт...
ТОВ.: Редакція "Комп’ютер" Украина, Киев 2018 год ст. 128 978-966-2952-06-3

Комп’ютерне моделювання зображень

МИСТЕЦТВО ТА ЕЛЕКТРОННА ГРАФОТВОЧІСТЬ

Розглядаються основні засоби комп’ютерного моделювання зображень на основі існуючих та інноваційних програмних засобів для їх створення та редагування.

Аналізуються поняття мистецтва та графотворчості, графічні можливості комп’ютерів, сучасні периферійні графічні пристрої, стандарти обробки зображень, формати графічних файлів.

Подається матеріал стосовно гносеології творчого становлення розвитку та графічних засобів моделювання зображень на основі графічних та презентаційних пакетів, наводяться приклади застосування віртуальних графічних пакетів, пакетів для веб-дизайну, робиться огляд сучасних комп’ютерних графічних засобів тощо.

Розглядається використання когнітивної комп’ютерної графіки та засоби її реалізації.

Посібник побудовано у вигляді довідникового матеріалу, який можна використовувати у будь-якій послідовності як студентам, так і викладачам, а також всім, хто займається Веб-дизайном та мастерингом.

Київ: КНТ Украина, Киев 2017 год ст. 248 978-966-373-264-0

Інноваційна дистанційне навчання- кіберакмеологічний підхід

Інноваційне дистанційне навчання

Інноваційна дистанційна освіта: кіберакмеологічний підхід (Логіка. Технології. Перспективи)

 Вступ

Глава 1. Сучасний стан дистанційної освіти (ДО)

  • Огляд сучасних систем ДО
  • Мета створення та основні завдання ДО
  • Положення про ДО
  • Концепція розвитку ДО
  • Принципи ДН
  • Методи та засоби ДО
  • Проблеми ДО
  • Форми ДН

 

Глава 2. Забезпечення ДО

2.1. Технологічне забезпечення

2.2. Моделі ДН

2.3. Правове забезпечення

2.4. Психологічний аспект

2.5. Інтелектуальність навчання

 

Глава 3. Засоби реалізації ДО

3.1. Огляд сучасних засобів реалізації

3.2. Програми для центру ДН

3.3. Веб-дизайн та мастерінг

3.4. Електронні підручники та вимоги до них

3.5. Інтелектуальна власність і правові основи Інтернет

 

Глава 4. Перспективи розвитку ДН

4.1. Інформаційні Інтернет - технології

4.2. Інтернет 2, Веб - 2

4.3. Захист інформації в Інтернет

4.4. Grid, GRADE – технології в ДН

 

Глава 5. Кіберакмеологічна дистанційна освіта

            5.1. Методика проектування мультимедійних електронних підручників

Херсон: "Штрих" Украина, Херсон 2017 год ст. 160 978-966-439-379-6

Кібернетична акмеологія теорія і практика розвитку людини

Моделювання та розвиток людини -теорія і практика

Досліджуються наукові теоретичні та практичні питання нової науки – кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовується для аналізу, модифікації, розвитку та акселерації потенційно-ресурсних (індивідуально генетичних) можливостей людини на ґрунті сучасних інформаційних технологій і побудованих на їх засадах ергатично-ергономічних медико-біологічних експертно-аналітичних систем для вироблення (моделювання) методик, технологій, порад, рекомендацій, алгоритмів поведінки особи щодо досягнення нею пікових (акме) точок у життєдіяльності (акме здоров’я, акме креативності, акме навчання, акме профорієнтації, акме фінансового стану, акме самовдосконалення, саморозвитку, само актуалізації тощо).

Для всіх, хто бажає удосконалити власне життя, досягти бажаного результату, поліпшити своє життя, визначитися з вибором професії відповідно до своїх природних здібностей, а також для боротьби зі стресами, страхом, ошуканством, депресією, для створення творчої акме особистості, яка в змозі приймати ефективні гармонійні рішення в умовах визначеності, невизначеності та неповної визначеності («розмитої логіки»).

Київ: КНТ Украина, Киев 2017 год ст. 280 978-966-373-658-7

Сучасні Комп’ютерні Мережі

...
К.: "МК-Прес" Украина, Киев 2015 год ст. 480 966-96415-5-1

Інноваційна Гармонійна Акмеологічна особистість

Інноваційна гармонійна людина та її самоактуалізація

Досліджується практична та наукова теоретична проблема Гармонійної акме-Людини на основі застосування таких інноваційних наук як акмеологія (професійна, прикладна) та кіберакмеологія, що використовуються для аналізу, систематизації, концептуалізації, класифікації та розвитку потенційно-ресурсних (внутрішніх) можливостей людини. Розглядаються теоретичні та практичні питання нової науки кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовується для аналізу, модифікації та акселерації потенційно-ресурсних можливостей Людини на основі сучасних інформаційних технологій та побудованих на їх основі кіберакмеологічних інформаційних систем для видачі методик, технологій, порад, рекомендацій тощо поведінки Особи для досягнення нею пікових (акме) можливостей у своїй життєдіяльності (акме – здоров’я, акме - креативність, акме – професія, акме – фінансовий стан, акме – самовдосконалення, акме- актуалізація, акме- любов тощо).

К. Agrar Media Group 2017 год ст. 384 978-617-646-269-9

Мови опису та гіпермедійного моделювання Довідник

класифікація мовних засобів, інструментаріїв та технологій спілкування в Internet

Розглядається класифікація мовних засобів, інструментаріїв та технологій спілкування в Internet. Це мови опису документів SGML, HTML, XML, DHTML,XSL, MML, CML, AML,  SMBL, BIOML,BSML, VHG, VML та інші; мови програмування Java, Jacarta, J++ тощо; мови сценаріїв (JavaScript, VBScript, AppleScript), мова розмітки XML, мови моделювання трьохвимірних віртуальних світів (VRML); інструментарії та пошукові системи Yahoo, AltaVista, Fireball, Infoseek, Dino, Lycos, Aladin, Webcrawler, Rambler, Yandex, Aport, Meta, Atrus, Susanin, Telnet, IRC, Usenet, Archie, Gopher, WAIS, DejaNews тощо; технології Flash, LiveMotion, .NET, COM+, CORBA, OLE та інше; елементи керування ActiveX, Java-додатки тощо.

Детально описана універсальна мова, яку  «розуміють»  всі комп’ютери. Такою мовою публікації, що використовується у WWW, є HTML (HyperText Markup Languageмова розмітки гіпертекстів). HTML – мова опису (розмітки, представлення) документів, яка служить для створення гіпертекстових сторінок, розподілених в межах глобальної мережі Інтернет на WWW-вузлах (WWW-sites) або в рамках інтрамережі (intranet) підприємства.      Для всіх, хто цікавиться Веб- мастерінгом та Веб дизайном і хто бажае навчитися створювати персональні та комерційні креативні Веб- сайти.

ВЦ Украина, Киев 2018 год ст. 167 978-966-439-389-5

Кібернетична акмеологія у запитаннях та відповідях

...
К. Agrar Media Group Украина, Киев 2017 год ст. 236 978-617-646-301-6

Кібернетична акмеологія- технологія розвитку та удосконалення особи

– Досліджуються теоретичні та практичні питання нової науки кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовується для аналізу, модифікації та акселерації потенційно-ресурсних можливостей Людини на основі сучасних інформаційних технологій та побудованих на їх основі кіберакмеологічних інформаційних систем для видачі методик, технологій, порад, рекомендацій, алгоритмів тощо поведінки Особи для досягнення єю пікових (акме) точок у своїй життєдіяльності (акме – Здоров»я, акме - креативність, акме – професія, акме – фінансовий стан, акме – влада, акме – самовдосконалення, акмеактуалізація тощо).
Для всіх бажаючих поліпшити власне життя, досягти бажаного результату, а також для боротьби зі стресами, ошуканством, депресією, страхами та для створення творчої особистості, яка зможе приймати оптимальні рішення в умовах невизначеності та слабкої визначеності...
ВЦ "Київський університет" Украина, Киев 2017 год ст. 250 978-966-373-658-7
1 2