4 Апреля 2019

Акме- технологія розкрутки медіа та тренди журналістики

Домінанти  технології журналістики в 21 столітті

ТЕХНОЛОГІЯ «РОЗКРУТКИ» СТОРІНКИ МЕДІА ТА ТРЕНД ЖУРНАЛІСТИКИ 2019 року (авторська евристологія)

  1. Як «розкрутити» сторінку медіа у соціальних мережах?

*  Навіщо ЗМІ потрібні сторінки у соціальних мережах?

Для ЗМІ – потрібні сторінки як в соцмережах, та і в паперовому вигляді з метою, що б їх більше читали і щоб вони користувалися популярністю. Зазвичай молодь (80-90 %) більше користується соцмережами, але люди поважного віку звикли до паперових видань та телебачення (більше їм - довіряють)! Тому ЗМІ повинні використовувати, як е- носії, так і Р- видання. Але багато що залежить від «аудиторії» з якою «бажають» працювати ЗМІ та від тих, прізвищ, які коментують чи/або експертують проблеми, що «висвічуються».
*  Як «розкрутити» сторінку?

Засобів, технологій, методик, «прийомів» тощо щодо «розкрутки» - безліч. Все залежить від інтелекту, освіти, виховання, порядності, моральності, совісті, патріотизму, компетенції, досвіду тощо того, хто «розкручує». Головне, це знання сучасних та прогресивних інноваційних технологій такої науки як Журналістологія, яка є і наукою, і мистецтвом, і досвідом, і вихованням, і освітою, і життєвими цінностями тощо. Журналістологія базується на знаннях більше як 270 наук про людинознавство (людинологія). Та не всі, навіть «високо професійні» журналісти володіють ними. Тому і потрібні Центри, Лабораторії, Курси тощо (хоча б на YouTube чи/або у FB, чи/бо на е- Дистанційних Інтернет Сайтах) з проблем підвищення якості журналістської професійності, Освіти і «Виховання».
* ефективність сторінки?

Відстежити ефективність сторінки – «можна» за відгуками (+,-), лайками (+,-), кількістью проданих ЗМІ, результатами реалізації ідей, що «висвічуються». Але на жаль, все це поки якісно не працює, завдяки тому, що не існує ефективної системи захисту від «фейкових» та проплачених відгуків. А ті, що існують – коштують занадто дорого для ЗМІ.
* Як правильно налаштувати рекламу?

Правильно налаштувати рекламу вміють нейро- менеджери та нейро- маркетологи разом з нейро- психологами, нейро-генетиками та нейро педагогами. І це «штучні» Особистості. І готують таких фахівців лише тільки в Українській Академії Акмеології.

 

  1. 2. Тренд журналістики 2019 года

Мы считаем, что тема чрезвычайно актуальна, перспективна и инновационная, потому что, человек (а именно Личность Журналиста будет формировать основные тренды украинской журналистики), и в частности пиар - специалист, пиар- менеджер, пиар- маркетолог - сверхсложное индивидуальное интегральное существо. Не существует «юнисекс» людей, каждый человек уникален по своим более чем 4500 параметрам. Академик Казначев В.П. писал: «Все знания накопленные человечеством о неживой природе составляют - 95%, о живой природе - 4%, о человеке - 1%».

                                В Украинской Академии Акмеологии и в НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского» проводятся научно-инновационные теоретико-практические исследования по формированию гармонической личности, в частности по формированию инновационного креативного емпатийного журналиста - специалиста.

                Цель нашего исследования заключается в разработке и реализації кибернетично-компьютерной экспертно-аналитической информационной системе для исследования внутренних возможностей человека, в частности пиар – специалиста, пиар- менеджера, пиар- маркетолога и для его информирования о методике по достижению вершинных точек его потенциально-ресурсных возможностей с целью, например, формирования основных трендов украинской журналистики.

                В результате анализа проблемы индивидуальной гармонической жизнедеятельности человека: пиар – специалиста, пиар- менеджера, пиар- маркетолога - решаются задачи выявления персональных потенциально-ресурсных природных его возможностей и их саморазвития, самоусовершенствования, самореализации, а также профессиональной ориентации и профотбора с учетом дифференцированного подхода к анализу более чем 4500 его внутренних характеристик.                Компьютерный экспертный анализ исследует человека пиар – специалиста, пиар- менеджера, пиар- маркетолога, как сложную био- энергетично-информационную и социо - психо- духовную систему.

                Результатом анализа основных внутренних систем человека: пиар – специалиста, пиар- менеджера, пиар- маркетолога является проектирование «Персонального паспорта «портрета, портфолио» человека: пиар – специалиста, пиар- менеджера, пиар- маркетолога. Паспорт позволяет принимать решения о качестве собственной жизнедеятельности, профориентации, выбора эмпатийной профессии в современных условиях, а также выбирать и прогнозировать основные тренды украинской журналистики.

               

                Это также позволит заинтересованной личности: пиар – специалисту, пиар- менеджеру, пиар- маркетологу - самостоятельно определять уровень своего интеллекта, одаренности, таланта, гениальности, а также доминанту собственной профессиональной ориентации и прогнозировать основные тренды украинской журналистики.

                А вообще: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, как нам сочувствие дается, как нам дается - благодать» - Ф. Тютчев.