28 Марта 2019

Акме- Здоров’я в Україні

Акмеологія Здоров"я в Україні та його якість

Розглядаються питання акме- здоров’я та способи його профілактики: резерви здоров’я, поняття здорового способу акме- життя, раціональне харчування, вплив навколишнього середовища, спадковості, біоритмів на акме- здоров’я людини, загартування, валеологічні технології та методики оздоровлення на основі інноваційних технологій, що стосуються акмеології здоров’я. Приділяється велика увага статево - етасологічній (віковій) концепції здоров’я, сучасним інформаційним технологіям у підготовці лікарів.

            У монографії також досліджуються проблеми українського здорово охоронного виміру в умовах сталого розвитку, сучасні підходи до державного управління сферою охорони здоров’я , акме- основам здоров’я, сектору охорони здоров’я  в реалізації принципу «здоров’я всіх державних політик.

                Для всіх зацікавлених у пізнанні і розкритті своїх природних біологічно-генетичних та анатомічних                 успадкованих можливостей з метою гармонійно - цивілізованої акме- життєдіяльності та якісного здоров’я                за індивідуальними акме- можливостями через самовизначення, самореалізацію,    само       мотивацію, само профорієнтацію та само актуалізацію. А також для викладачів, студентів і                науковців та всіх бажаючих з метою початкового ознайомлення з концепцією і принципами     застосування      інноваційної кіберакмеологічної технології під кутом зору акме- здоров’я             людини.