1 Сентября 2019

АКМЕОЛОГІЯ ГЕНІАЛЬНОСТІ ТА STEM- ОСВІТА: КІБЕРАКМЕОЛОГІНА МЕТОДИКА

Інноваційні молодіжна освіта геніальності

Відомо, що геній (лат. Genius - «геніус» род, дух вмерлого родоначальника): у давньоримській міфології - дух, божество, покровитель дитини в її діяльності; особа наділена геніальністю, тобто особа, яка досконало знає що - небудь, уміє щось робити; вища творча здібність у науковій або художній діяльності; найвищий рівень уособлення чого-небудь; Дитина, яка живе підвищеним, потенційованим внутрішнім життям.

         Геніальність – це вища ступінь творчої обдарованості, яка проявляється у: оригінальній здібності розуміння; з’єднанні різних елементів світу / довкілля не традиційними засобами. Геніальність тісно пов’язана з великою кількістю (20 – 30 г) солей сечової кислоти («мочевой кислоты») у крові, яка стимулює розумову діяльність дитини, але це призводить до подагри (у нормальних людей сечової кислоти – 1 г). Зверніть увагу, більшість геніїв – хворі на подагру. Геній, на відміну від звичайних людей, сприймає практично всю інформацію довкілля (аудіо-, відео-, тощо) і у цілому, і в деталях. У звичайних людей, усі зони мозку розвинуті – однаково (гармонійно). У геніїв – зони мозку розвиваються анормально (домінантно). Існують зони здібностей: художніх, музичних, вокальних, математичних тощо. У ранньому дитинстві – всі ми Генії / Вундеркінди, а потім нас «псує» виховання.   Часто морфологічною особливістю генія є їх ліворукість (у світі їх 5 – 10 %). Це: Македонський, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Пикассо, Ейнштейн, Даль, Паганини, Бетховен, Ньютон, Черчиль, Махатма Ганди, Ф.Кастро, Билл Гейтс, Марк Твен Жанна д’Арк тощо. У лівшей домінує права півкуля мозку.

         Авторське дослідження дає відповіді на такі питання: Як допомогти Людині розкрити власні Схеми Геніальності? Як знайти своє призначення у житті та щасливий напрям життя? Як удосконалити, поліпшити власне – Я? Як досягти вершини (акме) своїх природних здібностей (хоча б на 51%)?

В ідеалі дитина «повинна» робити те, що їй подобається, що їй приємно. А подобається їй те, що в неї «виходить». А виходить те, до чого дитина має здібності. А здібності – явище природне (успадковане, генетичне), а не штучне. Тому треба знати як ці здібності можна розвивати та вдосконалювати. В принципі дитина приречена” на Геніальність самою Природою, тому їй треба йти через – подобається до „Прояву Геніальності”.

         Дитина - це природна інформаційно - енергетична система Біологічних, Психологічних, Духовних, Розумових, Соціальних особливостей (параметрів:  внутрішніх і зовнішніх) потенційно - ресурсних можливостей. Вона керується законами Природи.

         Автор в своєму дослідженні використовує різні науки під назвою – Акме- людинологія і аналізує закономірності існування і розвитку Дитини у Світі на одній із домінантних особливостей Людства - Геніальності за допомогою кіберакмеологічного підходу [3 - 6]. Це пов’язано з тим, що у повсякденному житті Дитина часто керується законами кібернетики,  акмеології, психології та соціології особливо там де це стосується управлінням, переробкою і передачею інформації.

Геніальність. Головною рисою геніальності є Розум. Але на геніальність безумовно впливають такі якості: Інтелект. Одержимість, Упертість, Завзятість, Наполегливість, Настійність, Настирливість. Вміння зосереджуватися. Оригінальність та актуальність ідей.

Інтелект - це функція Генотипу (філо- ґенез) і Довкілля, виховання, освіти тощо (онто- ґенез). Інтелект - це коефіцієнт корисної дії мозку. Інтелект дозволяє: інтуїтивно приймати ефективні рішення у різних ситуаціях (розмитих, не чітких); знаходити відповіді на складні питання у суперскладних ситуаціях; адаптуватися гармонійній людині до негармонійного світу. Існує та досліджено - 120 різновидів інтелекту.  Перелічимо деякі з них.Фізичний. Чуттєвий. Біологічний. Вербальний (мовний). Креативний (творчий). Культурний. Прагматичний (практичний). Кристалізований (здібність до ерудиції). Поточний (здібність до аналізу). Соціальний. Психологічний. Віковий. Сексуальний. Дитинистісний. Духовний та інші. Для розвитку кожного окремого виду інтелекту існує своя методика. Вчені вважають, що виховання дитини до 2 - 3-х років дуже суттєво впливає на розумові здібності Дитини. «Погані» батьки до 2-х років можуть сильно зіпсувати Дитину. Талановитий вихователь - навпаки: може створити Генія. На інтелект впливають наступні чинники: чим вище вік батьків при народженні дитини, тим вище рівень інтелектуального розвитку дитини: оптимально - Вік чоловіка дорівнює або більше 35 років, у Жінки дорівнює, або більше 30 років; діти матерів-підлітків мають низький рівень інтелектуального розвитку; діти матерів, яким біля 40 років - мають найвищій рівень інтелектуального розвитку; на рівень інтелектуального розвитку впливає величина (кількість дітей) родини, рівень інтелектуального розвитку зменшується у молодших дітей.

         Розумові здібності - знаходяться у прямій залежності від генетичного успадкування. Відомі цифри дослідників: 50 - 70% інтелекту залежать від генетики, 50 - 30% від довкілля: виховання, освіти тощо. Генотип дитини визначається генами, які сильно впливають на те, як буде розвиватися (удосконалюватися) особа у визначених обставинах довкілля. Довкілля впливає на інтелект пасивно і активно. Так, наприклад пасивний вплив здійснюється через екологію, їжу, воду, політику, колектив, друзів, знайомих, зв’язки, країну народження, астрологі. Народження, звички, обряди тощо. Активний вплив здійснюється через виховання, освіту, самоосвіту, вчителів, спорт, фізичне виховання, активний і здоровий спосіб життя, батьківський потенціал. Інтелект визначається індивідуальною здібністю добре «чути» підсвідомість. Підсвідомість - це не усвідомлена частина нашої підсвідомості. Вона зберігає всю інформацію, що колись була сприйнята дитиною. Вона має здібність до швидкого прийняття рішення в обмежений час та в умовах неповної інформації, це ментальне образне сприйняття інформації. Геній - відчуває (чує) свою підсвідомість і використовує цю свою здібність. Існують багато технік доступу до підсвідомості, які може і повинна використовувати Акме- Дитинистість.

         Природні здібності Дитини - надзвичайно потужні: фізичні, психічні, духовні, моральні, розумові. Розкрити їх допомагає: конструктивна мета, віра, знання, інформованість, успадковані можливості, нові технології, методики, воля і бажання до пізнання, само актуалізація, самореалізація, самодостатність тощо.

         Акме- рівня геніальності сягають за рахунок: волі, впевненості, працелюбства, впертості, віри, віри, енергійності, Захисних сил, Самоусвідомлення, Самомотивації, Самосприйняття, лідерських якостей.

Автор застосовує кіберакмеологічну технологію до дослідження розглядаємої проблеми. Кіберакмеологія – це наука про технологічне моделювання розвитку та удосконалення творчої індивідуальності людини; методологія проектування нових знань; технологічні моделі і методи створення архітектоніки креативного саморозвитку акме- особистості; термін, який вводиться для позначення нового напрямку у дослідженні, аналізі та впровадженні комп’ютерно-математичних акме- систем, що базується на основних принципах таких наук як кібернетика, акмеологія, синергетика, біхевіоризм, когнітологія, праксеологія тощо; поняття, що дозволяє аналізувати будь-яку комп’ютерно-математичну проблему з позиції невизначеності або слабкої визначеності та приймати ефективні комп’ютерні технологічно-математичні рішення з застосуванням акме- можливостей людини, особливо у її інноваційних підходах до аналізу довкілля. Концепція кіберакмеології полягає у теоретичному і практичному комп’ютерному моделюванню акме- здібностей особистості на основі інноваційних інформаційних технологій, за рахунок методології досягнення акме- точок людини у різних областях, ситуаціях та комп’ютерної  реалізація побудованої кіберакмеологічної моделі.

Складові елементи кіберакмеології. Об’єкт дослідження кіберакмеології – комплексні (інтегровані) суперскладні процеси управління та акселерації біологічними системами (людиною). Предмет дослідження – високоякісні високопродуктивні кібернетично-акмеологічні інформаційні системи для управління біологічними системами на основі принципів акмеології та суб’єкто генетичності людини для креативного саморозвитку цієї людини, як особистості на еволюційному шляху розвитку творчої зрілості шляхом впровадження математичних кібернетичних акме- систем. Мета кіберакмеології – полягає у реалізації на комп’ютері максимальної кількості потенційно-ресурсних можливостей особистості, програмування його здібностей,  інтелекту, стану узгодженості (конгруентності) з собою (з довкіллям) тощо з метою видачі відповідних індивідуальних рекомендацій, порад, методик, технологій, алгоритмів стосовно поведінкової акселерації його акме- можливостей (конструктивних або деструктивних). Методи кіберакмеології базуються на моделях та методах кібернетики, акмеології, математики, синергетики, праксеології та мають широке застосування при проектуванні та реалізації кіберакмеологічних інформаційних систем, кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних систем, людино-комп’ютерних комплексів (автоматизованих робочих місць - АРМ) або індивідуальних біотехнічних програмно-технологічних систем. При цьому автор застосовує підходи етасологічної кіберакмеології за допомогою розроблених самозмінюючихся та самоналаштовуємих алгоритмів. Це алгоритми вибору і перетворення інформації в наслідок дій яких виникають інформаційні модулі знань, раніше невідомі ні комп’ютерній системі, ні особі,  Об`єктом кіберакмеологічного дослідження виступає людина відповідної вікової категорії. Мета - етасологічний комп’ютерний кібернетично-математичний аналіз внутрішніх та зовнішніх параметрів життєдіяльності людини у ракурсі її вікових потенційно – ресурсних можливостей з метою побудови (синтезу) акме- моделі та біотехнічних (комп’ютерних) АРМ її гармонійної акме- життєдіяльності. Основні завдання - дослідження (аналіз, синтез, антиципація) вікових параметрів людини за допомогою кіберакмеологічної експертно - аналітичної інформаційної системи медико - біологічного типу.

Висновки. Побудована етасологічна нормативна та акме- індивідуальна математична та інфологічна модель обдарованої життєдіяльності особи; сформована інноваційна модель обдарованої акме- людини майбутньої акме- України на основі застосування комп’ютерної аналітичної експертної інфо- системи; спроектована та реалізована комп’ютерно - аналітична експертно інтелектуальна біотехнічна (комп’ютерна) медико-біологічна АРМ акме- обдарованої людини з метою її самовизначення, самовдосконалення, самоосвіти, самореалізації тощо під кутом зору інноваційної компоненти інтелекту особи.