27 Марта 2019

Акмеологія мудрагельності журналіста

Журналіст це мозок націїАнтонов Журналистика.pdf

«Геніальні люди - формулюють проблему,           «Вік - живи - вік навчайся тому,

Талановиті - її досліджують,                               Як потрібно жити» (Луцій Анней Сенека)

Обдаровані - її вирішують,                                   «Життя - коротке, шлях мистецтва - довгий,  

 Непересічні - її реалізують.                                   Зручний випадок - скороминущий,

 Всі інші - її використовують».                             Досвід - оманливий, міркування - важкі»

            (В. Антонов)                                                             (Гіпократ)

 

                                               Поради Журналістам.

 

Креативні журналісти  використовуйте «Сучасні інформаційні технології для розвитку і удосконалення Гармонійного Акме- Журналіста України» та комп’ютерний «Паспорт або портфоліо мудрагельного журналіста» з базовими вимогами до креативно-емпатійного фахівця з проблем журналістики.

Щоб не блукати манівцями, використовуйте також наступні генетичні алгоритми критеріальних якостей журналіста: порядності, патріотизму, професіоналізму, науковості, технологічності, креативності, емоційності, санологічності, собріологічності, антістресовості, емоційне вигорання (burn-out), нейро-гено- здібностей до журналістики, зацікавленості, емпатійно-комунікаційності, гендерно-статевої сумісності, холіцистичності (синергетичності), тезаурусності, структурованості думки, критичності, адекватності, «суб’єктивної об’єктивності», інноваційності, харизматичності, статусності, іміджевості, «родзинковасті», актуалізованості, неупередженості, толерантності, відповідальності, доброчесності, організованості гармонічності, зовнішньої привабливості, замотивованості, зацікавленості, «падмовості» тощо.

 

Підвищуйте свою якость навчання та вихованняя на сучасному етапі розвитку інноваційних інформаційно-коммунікаційних технологій та застосувуйте для цього нової комп’ютерноі гено- психологічні-акмеологічі методики татехнології.

Вступайте в Міжнародний Український  Центр проблем акмеології освіти журналістів для впровадження нового навчально - науково-практичного інвестиційного напрямку «інноваційні технології акмеології та комп’ютерної акмеології з якості навчання та виховання якісного українського журналіста”, а також  до творчої між університетської акме- лабораторії з проблем тестування, діагностики та професіональної орієнтації і інноваційної журналістики.

 

Не забувайте про комплексний аналіз індивідуального стану Журналіста з урахуванням таких чинників: фізіологічних, психофізіологічних, психологічних, соціально-психологічних, соціологічних тощо з  метою дослідження динаміки розвитку та удосконалення особи та технологій досягнення Журналістом високого рівня професіоналізму та самореалізації на основі психолого-акмеологічної генетичної технології.

 

Пам’ятайте, що Журналіст реалізує своє функціонально - гармонійне  життя і Життя навколишнього середовища на основі: Акме- Самоусвідомлення, Самооцінки, Само моніторингу, Самоконтролю, Само сканування, Само аналізу, Само синтезу, Само тестування, Само діагностики, Само оздоровлення. Це також – Само актуалізація, Само реалізація, Само розвиток, Само мотивація, Само навчання, Само освіта, Само виховання, Само організація, Само підготовка, Само вираження, Само утвердження, Само розуміння, Само регуляція, Само цінність, Само пізнання, Само детермінованість, Само трансценденція, Само синергетичність, Само ціле орієнтація, Само профорієнтація, Самопрограмування тощо.

 

 

«Читал и слышал я не раз,

             Что Гений спит в любом из нас.

             А также в каждом есть тупица.

             Вот этому как раз не спиться»

                        (Сергей Сатин)Всяка людина здібна, та не для всяких справ.