27 Марта 2019

Акмеологія щастя в Україні: кіберакмеологчний аспект.

Акмеология Счастья в Украине

Розглядається поняття Щастя - для Людини взагалі і окремої людини - частково в залежності від: віку, статі, індивідуально-типових особливостей (генотипу, філотипу, тобто онто- і філо- гензу). Абсолютного щастя не існує. Щастя конкретно-індивідуальне у часі і просторі. Щастя - це стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості, яких зазнає хто - не будь; це - досягнення, успіх, удача. Щастя людини – визначається досягненням, зміцненням або спогляданням в уяві успіхів, що сприяють її руху до Мети. Щастя може бути гармонійне (аналогове, абсолютне), дискретне, квази- гармонійне, моно- актове, полі- акмове тощо. В основі щастя лежить принцип задоволення від життя.

Комплексне означення щастя визначається наступним чином. Щастя це – Самість: Самовдосконалення, Само мотивація, Само актуалізація, Само творчість, Самореалізація, Самовпевненість, Самоосвіта, Самозадоволення, Само узгодження, Самоконтроль, Самоаналіз.  Досягти стану Гармонійної Акме- щасливої Особистості - можливо на основі виконання людиною -  порад, рекомендацій, технологій, алгоритмів, програм, методик тощо, що виробляє спроектована автором Кібернетична  акмеологічна експертно-аналітична ергатично - ергономічна комп’ютерна інформаційно - евристична система за допомогою персонального тестування і діагностики Особи та на основі Ресурсної акме- Моделі Особистості з метою досягнення людиною - щастя. Кіберакмеологічна експертно-прогностична психосемантична інформаційна система будується на основі високої прогностичної валідності біографічних методик при використанні яких аналізуються біографічні дані Особи на основі факторних, кумулятивних, психоаналітичних методик. У Особи десятки тисяч параметрів, характеристик, факторів, причин, чинників – тому якісно і кількісно обробити цей багатофакторний масив, що впливає на Успіх/Не Успіх Особи у професійній діяльності / житті може тільки Кіберакмеологічна експертно-прогностична психосемантична інформаційна система. Для всіх бажаючих досягти гармонійного щастя.