4 Апреля 2019

Центр - Акме- Гармонія людинознавства

Інноваційний Центр Акме- Гармонія

Центр «Акме-  Гармонія»

 

            В НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» на факультеті ТЕФ (кафедра АПЕПС)  та Українській Академії Акмеології  створений Інтернет-Центр «Акме-  Гармонія», у якому здійснюється тестування і діагностика студентів з виявлення, розвитку та удосконалення природно- генетичних (потенційно - ресурсних) можливостей студентів.

            Розроблена біологічно - медична аналітично-експертна інформаційна система, яка досліджує індивідуальні характеристики - параметри особи (фізичні, духовні, інтелектуальні) та видає рекомендації відносно здібностей, обдарованності та професійної орієнтації студента у вигляді індивідуального біологічно-медичного генетичного «паспорта студента», де відображаються основні «здібності» студента і на основі якого формуються технології, алгоритми, методики, рекомендації тощо з метою самореалізації та самовдосконалення особистості.

            Розвиток та удосконалення внутрішніх (успадкованих та набутих в наслідок навчання і виховання) та соціальних здібностей студента здійснюється за напрямками: профорієнтація, профвибір, профпрацевлаштування, самоосвіта, стресостійкість, робота в команді, самоактуалізація, гармонійних розвиток тощо.

            Результатом роботи Центра та комп’ютерної ІС є підвищення якості навчання, освіти та виховання студентів, а також  можливість вибору студентом гармонійного шляху своєї життєдіяльності.

             Керівник Інтернет Центру: Антонов В.М. Персональний сайт: www.vant.ho.com.ua; Інноваційна Освіта                                                e- mail: [email protected]; [email protected]