31 Марта 2019

Інноваційна Гармонійна Акмеологічна особистість

Інноваційна гармонійна людина та її самоактуалізація

Досліджується практична та наукова теоретична проблема Гармонійної акме-Людини на основі застосування таких інноваційних наук як акмеологія (професійна, прикладна) та кіберакмеологія, що використовуються для аналізу, систематизації, концептуалізації, класифікації та розвитку потенційно-ресурсних (внутрішніх) можливостей людини. Розглядаються теоретичні та практичні питання нової науки кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовується для аналізу, модифікації та акселерації потенційно-ресурсних можливостей Людини на основі сучасних інформаційних технологій та побудованих на їх основі кіберакмеологічних інформаційних систем для видачі методик, технологій, порад, рекомендацій тощо поведінки Особи для досягнення нею пікових (акме) можливостей у своїй життєдіяльності (акме – здоров’я, акме - креативність, акме – професія, акме – фінансовий стан, акме – самовдосконалення, акме- актуалізація, акме- любов тощо).

Для всіх, хто цікавиться самовдосконаленням власного життя, бажає активізувати свої акме-здібності, визначитися з майбутнім акме-життєвим шляхом та досягти гармонійного акме-життя. А також для всіх бажаючих поліпшити власне життя, досягти бажаного акме- результату, а також для боротьби зі стресами, ошуканством, депресією, страхами та для створення творчої особистості, яка зможе приймати оптимальні рішення в умовах невизначеності та слабкої визначеності