28 Марта 2019

Гендерно - статева акмеологія

Стать і Гендер Жінки і Чоловіка

Розглядаються основні фундаментальні поняття, теоретико – технологічні (методологічні) основи гендерології, ста теології, акмеології та кібернетично-математичної акмеології; проблеми кібернетично – акмеологічного дослідження гендерології та статі; чинники потенційно – ресурсних можливостей особистості, кібернетично – акмеологічні основи гендерно-статевої акмеології, етасологічні (вікові), гендерні та сексуальні основи кібернетичної акмеології, практичні напрямки застосування кібернетично акмеологічного гендерно-статевого дослідження; а також питання гендерно-синергетичної акмеології, гносеології застосування акмеології та кібер-математичної акмеології.

                Для бакалаврів, магістрантів, аспірантів,  а також для викладачів і науковців та всіх бажаючих з метою початкового ознайомлення з концепцією і принципами застосування інноваційної технології під кутом зору гендерно-статевої акмеології.