23 Марта 2020

Інформаційно-телекомунікаційні інноваційні технології для комп’ютерного моделювання гармонійної людини

Ідея інноваційної технології (проекту):

  1. Проаналізувати домінантні особливості людини
  2. Дослідити напрямки існування та розвитку людини
  3. Протестувати і продіагностувати потенційно-ресурсні можливості людини
  4. Побудувати індивідуальну Модель людини
  5. Видати рекомендації щодо акселерації (розвитку) гармонійної акме- людини з метою досягнення нею вершин у процесі її життєдіяльності.

 

  • Надання допомоги Людині при вирішенні проблеми досягнення її гармонійної акме- життєдіяльності, що здійснюється за рахунок дослідження у галузі прикладної та професійної акмеології на основі науки «Людинологія або Людинознавство».
  • Сама людина у переважній більшості випадків свідомо не знає «сама себе». Це для неї скоріше «чорна скринька», ніж засіб досягнення гармонійної життєдіяльності.

 

Веб-сайт проекту:

            www.vant.ho.ua/ua

Автори проекту: Антонов Валерій Миколайович

 Ступінь готовності проекту (прототип, мінімально працююча модель, дослідні зразки,

бета-версія продукту, тощо: Мінімально працююча модель

 Інформаційно-телекомунікаційні інноваційні технологіїМісто, де базується команда проекту:

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Українська Академія Акмеології