5 Апреля 2019

Інноваційна технологія відкриття медіа на основі комп’ютерної акме- системи

Інноваційні технології в журналістиці і PR-менеджменті"відкриття" медіа

           

            Інноваційна технологія «відкриття» медіа на основі комп’ютерної онтологічної епістомологічної знання-орієнтовної системи

 

Вирішили «відкрити» медіа: с чого починати»? Класична технологія будь-якого початку в роботі над новим проектом полягає у наступному:

 1. спробувати зрозуміти проблему;
 2. складання плану зрозумілої для вирішення проблеми;
 3. виконувати цей план;
 4. оцінювати та адаптувати проект;
 5. модернізувати та поліпшувати до певної міри;
 6. утілізувати з метою вдосконалення на основі нових знань.

 

Авторська неокласична технологія-методика нашої команди стосовно «відкриття» медіа полягає в наступному:

 1. Визначення Мети (теми, ідеї) проекту з урахуванням інтуїтивно-відомих нейро- індивідуальних генно- потенційно-ресурсних можливостей Особи, яка планує (вирішила) «відкрити» медіа (персональний генотип ідеолога медіа) та його освітньо-виховних, статусних, іміджевих, вікових, статево-гендерних здобутків (онто- генетичні надбання).
 2. Визначення власних акмеологічних рис (акме- філо-, онто- генез ідеолога проекту) для профпридатності до реалізації вибраної Мети на основі тестування (психо- нейро- фізіологічного, духовного, креативного), діагностики (приборної і апаратурної), smart- соціо логістики тощо.
 3. Вибір та формування професійної емпатійної команди (когнітологів, виконавців, «критиків», модернізаторів тощо) для реалізації визначеної мети з урахуванням квадровості (нейро- психо- відповідності) соціотипів членів команди та розподіл функцій між ними у відповідності до їх індивідуальних рис (4500 персональних характеристик) за допомогою акмеологічних алгоритмів тестування та діагностики на профпридатність для реалізації визначеної мети.
 4. Індивідуальна акме- освіта та акме- «виховання» (онтологічна, холіцистична, акмеологічна тощо) гіпотетично сформованої команди для практичної реалізації визначеної мети з урахуванням персональних психо-генно- фізіологічних рис членів команди на основі їх стресовості, амбітності, когнітологічності, порядності, підготовленості, стану їх професіонального здоров’я, відношення до наркотиків типу куріння, алкоголю тощо.
 5. Перерозподіл обов’язків (при необхідності) між членами команди стосовно функцій для практичної реалізації визначеної мети або їх заміна на інші кандидатури з урахуванням критеріїв до спеціалізації функцій за бажаних фахівців для реалізації проекту.
 6. Обов’язкове затвердження (бажано нотаріально-письмове) стосовно розподілу фінансових прибутків від реалізації проекту між членами команди.
 7. Консультації з акме- експертами стосовно вибраної технології і інструментарію для реалізації Мети.
 8. Пошук і вибір якісного забезпечення для реалізації інноваційного проекту, включаючи і фінансове, і вікове, і статеве, і освітнє, і фахове, і етносне, і соціо- екологічне, і політичне, і статусне і багато іншого.
 9. Розробка планів реалізації мети: оперативного, тактичного, довгострокового.
 10. Формування методології передбачення перешкод реалізації мети, майбутніх спонсорів, меценатів, інвесторів, фінансових доходів і прибутків
 11. Розрахунок життєвого циклу проекту від його ідеї, стартапу, пілотного проекту, терміну практичного існування, модернізації, утилізації та створення нового проекту на основі нової ідеї, технології, інструментарію тощо.
 12. Розробка проектно-конструкторської документації (при необхідності): технічна пропозиція, аванпроект, технічне завдання, техніко-економічне обґрунтування, бізнес-план тощо.
 13. Практична реалізація проекту.
 14. Якісне просування проекту (хостінг, промоушен, інтернетика, ЗМІ, Facebook, Youtube and so on).
 15. Постійно-динамічне поточне вдосконалення, модернізація власного проекту та моніторинг інноваційних технологій та інструментарієв реалізації світових стандартів аналогічних проектів з метою їх використання для власного проекту ММ.

          При цьому, бажано не забувати відомий вислів древніх мудреців: «Человек только тогда смотрит правде в глаза, когда она ему приятна, а именно это и позволяет ему принимать ошибочные решения, которые ему комфортны и которые ведут к внутреннему согласованию с его внутренним миром (консонанс)».

            Герой романа А.Моруа «Скука» говорит: «Я только и делал, что приходил в студию и тут же уходил под любым ничтожным предлогом, какой мог придумать, чтобы оправдать свой уход: ….» - т.е. отсутствие мотивации ведет к диссонансу.

Следовательно при возникновении внутренней рассогласованности (диссонанс) человек чувствует дискомфорт, от которого стремиться избавиться. То есть диссонанс – это – «следствие недостаточно оправданного выбора» при котором человек пытается оправдать принятое (иногда даже не верное, ложное решение). Кстати, в этом часто причина неудач многих проектов.

З цією метою в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Українській Академії Акмеології досліджена проблема потенційно-ресурсних можливостей особистості за допомогою комп’ютерної онтологічної епістомологічної знання-орієнтовної системи (КОЕ З-О С) з метою визначення внутрішніх (загальних та індивідуальних) рис (характеристик) людини для формування технологій, методик, порад, рекомендацій стосовно якісного проектування комп’ютерних об’єктів.

            КОЕ З-О С це знання-орієнтовна онтологічна система автоматизації проектування об’єктів і суб’єктів (комп’ютерна, знання-орієнтовна онтологія та онтологія людини) на основі методології експертно-аналітичного аналізу та реалізації складних систем в довільній предметно-орієнтовній галузі. Ця методологія складається з багатьох існуючих  інноваційних методик та стандартів, що орієнтовані на розробку моделей різних предметних областей.

Суб’єктом КОЕ З-О С – виступає інноваційно-креативна особа, приймаюча рішення (ОПР), яка досліджується за допомогою комп’ютерною нейро- ментологією, нейро- генетичною психологією, нейро- когнітологією та нейро- епістемологією.

Авторський колектив для КОЕ З-О С – розробляє відповіде інноваційне забезпечення: algorithm-ware, brain-ware, creative-ware, knowledge-ware, heuristic («eurisko»)-ware, gifted-ware, talent-ware, creation-ware, inform-ware, program-ware тощо.

При цьому використовуються принципи наступних наукових теорій (наук, дисциплін):

 • інформатика; * нейро- генетика;
 • інтернетика; * нейро- психологія;
 • кібернетика; * біологія
 • онтологія; * медицина;
 • логіка; * фізіологія;
 • ментологія; * нейро- кібернетика;
 • теорія відображень; * холістологія;
 • гносеологія; * епістемологія;
 • математика; * програмологія;
 • акмеологія; * соціо- екологія;
 • кіберакмеологія; * high-tech;
 • системний аналіз; * етасологія;
 • синергетика; * гендерологія.

(перефразируя Ф. Тютчева, можно закончить так):

«Нам не дано предугадать,

 Как наш проект – нам «отзовется».

 Как нам сочувствие дается.

 Получим ли мы – благодать.

 Иль случай – только улыбнется,

 А наш успех нам - ухмыльнется».

 

(Или так, Валерий Антонов):

«Не жалей, не зови и не плач,

 Коль сгорит твой проект при рождении.

Наберись-ка ты лучше терпения,

Ведь вершины – не знают глумления,

А успех – лучше всяких сметений».

 

Ближайшие события

Все события
Новые книги

Свежие новости

Читать все новости