31 Марта 2019

Інтелектуальна власність і комп’терне авторське право

Інтелектуальне комп"ютерне авторське право

Розглядаються основні питання та проблеми стосовно фундаментальних понять інтелектуальної власності та комп’ютерного авторського права на Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права; міжнародна система охорони Інтернет-права; системи захисту тощо.

            Наводяться приклади охоронних документів, договорів, контрактів та судовий порядок захисту, а також приклади Веб – сайтів стосовно розглядаемих питань.