13 Августа 2019

Кібернетична Акмеологія і Тестологія

Інноваційна Кібернетична Акмеологія і Тестологія

Антонов В.М. "ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ (ВОЗМОЖНОСТЕЙ) ЧЕЛОВЕКА (КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД)" Кібернетична Акмеологія і Тестологія

(Технології, Методики колективно-індивідуального комп’ютерного тестування та діагностики) – Riga. – Видавництво «LAMBERT» . -  2019.   

Розглядається актуальна проблема тестування та діагностики потенційно-ресурсних можливостей людини на основі авторської кібернетично-акмеологічної експертно-аналітичної системи (КАЕАС) ергатично-ергономічного спрямування з метою видачі рекомендацій, технологій, методик, алгоритмів, програм для акме- Особи з метою досягнення єю вершин свого індивідуального генотипу на основі само актуалізації, самовдосконалення, самоосвіти, самодостатності, самореалізації тощо.

Для всіх бажаючих досягти вершин свого розвитку, удосконалення та акселерації власних внутрішніх можливостей, а також для системних аналітиків з проблем тестування та діагностики.

Зміст

 1. Акмеологія (констатуюча частина)………………………………………………. 3
  • Вступ ………………………………………………………………………………... 3
  • Методи, моделі та методологія акмеології ……………………………………..... 4
  • Акмеологічний моніторинг, практикум, тренінг та консультування ………….. 19
  • Акмеологічні технології …………………………………………………………... 21
  • Цілістна (гармонійна) Людина ……………………………………………………. 23

 

 1. Тести та тестування (формуюча частина)………………………………………… 36
  • Визначення ………………………………………………………………………… 36
  • Класифікація тестів ………………………………………………………………… 37
  • Надійність та валідність тестів …………………………………………………... 38
  • Діагностика
  • Тип Особи

 

 1. Кібернетично-акмеологічне тестування (результуюча частина)……………….. 42
  • КіберАкме методика ………………………………………………………………... 42
  • КіберАкме методологія ……………………………………………………………... 43
  • КіберАкме Тест та тестування ……………………………………………………… 44
  • Аспекти та принципи КіберАкме тестів …………………………………………    47
  • КіберАкме Діагностика ……………………………………………………………… 49
  • КіберАкмеологічна тестова методика ……………………………………………… 50
  • Експертні системи з проблем КіберАкмеології ……………………………………..51
  • КіберАкме-Центр …………………………………………………………………… 53

 Література ………………………………………………………………………………… 63

 Додатки …………………………………………………………………………………… 69