2 Апреля 2019

Кібернетична акмеологія теорія і практика розвитку людини

Моделювання та розвиток людини -теорія і практика

Досліджуються наукові теоретичні та практичні питання нової науки – кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовується для аналізу, модифікації, розвитку та акселерації потенційно-ресурсних (індивідуально генетичних) можливостей людини на ґрунті сучасних інформаційних технологій і побудованих на їх засадах ергатично-ергономічних медико-біологічних експертно-аналітичних систем для вироблення (моделювання) методик, технологій, порад, рекомендацій, алгоритмів поведінки особи щодо досягнення нею пікових (акме) точок у життєдіяльності (акме здоров’я, акме креативності, акме навчання, акме профорієнтації, акме фінансового стану, акме самовдосконалення, саморозвитку, само актуалізації тощо).

Для всіх, хто бажає удосконалити власне життя, досягти бажаного результату, поліпшити своє життя, визначитися з вибором професії відповідно до своїх природних здібностей, а також для боротьби зі стресами, страхом, ошуканством, депресією, для створення творчої акме особистості, яка в змозі приймати ефективні гармонійні рішення в умовах визначеності, невизначеності та неповної визначеності («розмитої логіки»).