26 Августа 2019

Кібернетично-акмеологічне дослідження людини

Інноваційне дослідження людини

Розглядається актуальна проблема дослідження людини (андрогенний аналіз і синтез потенційнио-природних, освітніх і виховних та пасіонарно-імперативних рис людини, тестування, діагностики, сканування і моніторингу потенційно-ресурсних можливостей особи) на основі авторської Інноваційної андрогенної технології дослідження потенційно ресурсних можливостей людини, яка реалізована в кібернетично-математичній акмеологічній експертно-аналітичній системі (КАЕАС) з метою видачі рекомендацій-порад, SMART-технологій, STEM- методик, алгоритмів, програм для особи з метою досягнення нєю вершин (акме-) свого індивідуального онто-, філо- генезу на основі само актуалізації, самовдосконалення, самоосвіти, самодостатності, самореалізації тощо.

Для всіх бажаючих досягти вершин (акме-) свого генетично-виховного та освітнього розвитку, удосконалення та акселерації власних внутрішніх можливостей, а також для концептуально-системних аналітиків з проблем дослідження людини.