21 Июля 2019

Комп’ютерна Інтернет - Лабораторія (Центр): Лабораторія розвитку та діагностики психо-фізіологічних характеристик людини (дітей, дорослих: студентів, військових, фахівців, професіоналів)

Інноваційна КіберАкме- лабораторія

Комп’ютерна Інтернет - Лабораторія (Центр):

Лабораторія розвитку та діагностики психо-фізіологічних характеристик людини (дітей, дорослих: студентів, військових, фахівців, професіоналів)

 

 

Програма роботи (2019 - 2020 рр.)

                              

 1. Організаційні питання
 • Закріплення за лабораторією комп’ютерного класу
 • Проектування сайту Інтернет- Лабораторії «Акме- Педагогіка та реабілітація».
 • Залучення до роботи Інтернет- Лабораторії нових членів.
 • Видання друкованих матеріалів з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Встановлення науково – дослідницьких зв’язків з організаціями та членами інших акме- організацій в нашій країні та за кордоном.
 • Інформаційна – рекламна робота про роботу секції: розповсюдження. інформаційних матеріалів, організація та проведення презентацій нових книг         з питань інноваційних інформаційних технологій.
 • Участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Консультації з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Створення логотипу, альбому та стенду з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Започаткувати поточний (електронний та паперовий) альманах лабораторії з періодичністю раз на тиждень.
 • Проведення загальних (підсумкових) зборів членів лабораторії (один раз на рік), організаційних засідань (раз в квартал), робочих секційних зборів (раз в   місяць).
 • Найкращих акме- дійсних членів лабораторії відзначати на стенді лабораторії та у наказах НТУУ КПІ.
 • Науковий керівник та організаційний керівник лабораторії (вчений секретар) призначається наказом ректора НТУУ КПІ.

 

 1. Науково – дослідницька робота
  • Дослідження та аналіз комп’ютерних інформаційних систем з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація:
 • Експертно-аналітичної з проблем Здоров’я, Інтелекту, Профорієнтації тощо;
 • Експертно-аналітичної ергономічно-ергатичної навчально – педагогічної та реабілітаційної;
 • Експертно-аналітичної гомеостазної медико – біологічної;
 • Гармонійної акме – Особи;
 • Підтримки прийняття рішень для акме- Людини;
  • Дослідження прогресивних (інноваційних) інформаційних технологій для створення експертних комп’ютерних акме- інформаційних педагогічних    та реабілітаційних систем.
  • Дослідження внутрішніх потенційних можливостей людей (дітей, дорослих: військових, студентів, всіх бажаючих різного віку, професій, фаху і категорій) та формування персоніфікованої програми (технології) удосконалення їх внутрішніх особливостей.

 

 1. Практична робота
  • Проведення на існуючому обладнанні діагностику потенційних можливостей людей (дітей, дорослих: військових, студентів, всіх бажаючих різного віку, професій, фаху і категорій) та формування персоніфікованої програми удосконалення їх внутрішніх особливостей на основі «паспорту» (портрету) Особи, що проектується на основі smart- діагностики.
  • Видача (формування) порад, рекомендацій, алгоритмів, технологій тощо особам, що діагностувалися з питань визначення, розвитку та удосконалення їх потенційно-ресурсних можливостей та реабілітації їх психо-фізіологічних відхилень від нормативних.
  • Організація та проведення Інтернет майстер – класів (очних, дистанційних, веб-інарів).
  • Проектування та впровадження (реалізація) комп’ютерних інформаційних систем з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
  • Організація курсів з дистанційного навчання Акме- Педагогіка та реабілітація.

 

 1. Навчальна (учбова - педагогічна) робота.
  • Проведення лекцій, семінарів, бесід, індивідуальних занять з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
  • Підготовка курсових, дипломних робіт з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
  • Консультування з питань застосування сучасних інформаційних технологій для розвитку творчих можливостей особи.
  • Проектування е-підручників з питань Акме- Педагогіка та реабілітація.

 

 1. Тестування та діагностика.
  • Проведення на існуючому обладнанні діагностику потенційних можливостей людей та формування персоніфікованої технології, методики, програми удосконалення їх внутрішніх особливостей та формування «паспорту» (портфоліо) Особи.
  • Розробка комп’ютерних тестів з проблем Нейро- профорієнтації та нейро- реабілітації.
  • Розробка методики з проблем Нейро – професійного вибору та нейро- реабілітації.
  • Комп’ютерна діагностика та тестування людини: Здоров’я, Інтелект, Профорієнтація, Професіональний вибір, Реабілітація тощо з метою:
 •  розвитку креативних, аналітичних здібностей сучасного спеціаліста, його можливості точно формулювати проблеми і гіпотези, знаходити рішення складних міждисциплінарних задач. підготовка кандидатських і докторських дисертацій ;
 • залучення викладачів і студентів кафедри до участі в науково-дослідницькій роботі як з програмних курсів, так й за держбюджетними темами;
 • підвищення рівня технічного оснащення навчального процесу, придбання сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; активізація взаємодії з підприємствами міста відносно працевлаштування випускників.
 1. ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ЛАБОРАТОРІЇ + індивідуальні робочі плани: формуються і визначаються керівником лабораторії.

 

Матеріал підготували:

Системний Аналітик – еврістолог:

Антонов Валерій Миколайович (e-mail: vant[email protected]i.ua; vant[email protected]gmail.com;  

Personal-Site: www.vant.ho.com.ua);

 Менеджер проекту: Антонова-Рафі Юлія Валеріївна    (е- мейл: [email protected])