7 Апреля 2019

Комп’ютерне моделювання зображень

МИСТЕЦТВО ТА ЕЛЕКТРОННА ГРАФОТВОЧІСТЬ

Розглядаються основні засоби комп’ютерного моделювання зображень на основі існуючих та інноваційних програмних засобів для їх створення та редагування.

Аналізуються поняття мистецтва та графотворчості, графічні можливості комп’ютерів, сучасні периферійні графічні пристрої, стандарти обробки зображень, формати графічних файлів.

Подається матеріал стосовно гносеології творчого становлення розвитку та графічних засобів моделювання зображень на основі графічних та презентаційних пакетів, наводяться приклади застосування віртуальних графічних пакетів, пакетів для веб-дизайну, робиться огляд сучасних комп’ютерних графічних засобів тощо.

Розглядається використання когнітивної комп’ютерної графіки та засоби її реалізації.

Посібник побудовано у вигляді довідникового матеріалу, який можна використовувати у будь-якій послідовності як студентам, так і викладачам, а також всім, хто займається Веб-дизайном та мастерингом.

Зміст

  1. Мистецтво та електоронна графотвочість.............................................................................................................
  2. Графічні можливості сучасних комп`ютерів..........................................................................................................

2.1. Засоби формування зображень на екрані комп’ютера.............................................................................................................

2.2. Сучасні периферійні графічні пристрої......................................................................................................................

  1. Стандарти обробки зображень................................................................................................................................................

Растрова графіка.............................................................................................................................................................................................

Векторна графіка............................................................................................................................................................................................

Переваги та недоліки векторної та растової графіки.......................................................................................................................

Формати зберігання графічних данних..................................................................................................................................................

ФОТОФОРМАТИ: ЯКИЙ І КОЛИ КРАЩЕ?

GIF (GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT)................................................................................................................................................

JPEG (JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP)..................................................................................................................................

PNG (PORTABLE NETWORK GRAPHICS).................................................................................................................................................

TIFF (TAG IMAGE FILE FORMAT)..............................................................................................................................................................

ЯКИЙ ЖЕ ФОРМАТ ОБРАТИ?....................................................................................................................................................................

  1. графічні пакети......................................................................................................................................................................................

Дизайнерський пакет фірми Corel...........................................................................................................................................................

Пакет CorelDRAW – векторний графічни редактор

Програма Corel PHOTO - PAINT...................................................................................................................................................................

Програма CorelDRAW....................................................................................................................................................................................

Інші програми пакета CorelDraw...................................................................................................................................................................

Утiлiти пакета CorelDraw...............................................................................................................................................................................

PhotoShop 8.......................................................................................................................................................................................................

Інші графічні програми..................................................................................................................................................................................

IMAGE-IN PROFESIONAL PACK.................................................................................................................................................................

PAINTER/x2.....................................................................................................................................................................................................

PHOTOSTYLER...............................................................................................................................................................................................

PICTURE PUBLISHER....................................................................................................................................................................................

Kai`s Power Tools..............................................................................................................................................................................................

Adobe Illustrator................................................................................................................................................................................................

Fractal Design Painter.......................................................................................................................................................................................

Pixar Typestry...................................................................................................................................................................................................

Ray Dream addDepth........................................................................................................................................................................................

Specular Collage................................................................................................................................................................................................

PosterWorks......................................................................................................................................................................................................

Aldus FreeHand.................................................................................................................................................................................................

Aldus Fetch........................................................................................................................................................................................................

Aldus TrapWise.................................................................................................................................................................................................

графічні програми Sylicon Grafics..........................................................................................................................................................

CREATOR 5.2 FROM BARCO GRAFICS.....................................................................................................................................................

ALIAS ECLIPSE..............................................................................................................................................................................................

PIXELFX...........................................................................................................................................................................................................

Питання для самоконтролю............................................................................................................................................................................

  1. Презентаційні пакети.......................................................................................................................................................................

CorelFlow..........................................................................................................................................................................................................

Org Plus.............................................................................................................................................................................................................

Visio..................................................................................................................................................................................................................

ABC SnapGraphics...........................................................................................................................................................................................

ABC FlowCharter..............................................................................................................................................................................................

АllClear.............................................................................................................................................................................................................

FlowCharter.......................................................................................................................................................................................................

FlowModel........................................................................................................................................................................................................

Process Charter..................................................................................................................................................................................................

Harvard Chart XL..............................................................................................................................................................................................

CA-Cricket Graph & Presents...........................................................................................................................................................................

Stanford Graphics..............................................................................................................................................................................................

VBGGrafix........................................................................................................................................................................................................

DemoIt...............................................................................................................................................................................................................

DemoShield.......................................................................................................................................................................................................

ScreenCam.........................................................................................................................................................................................................

Питання для самоконтролю............................................................................................................................................................................

  1. Віртуальні графічні пакети.........................................................................................................................................................

Загальні визначення

3D Studio...........................................................................................................................................................................................................

Strata StudioPro.................................................................................................................................................................................................

AeroDuet...........................................................................................................................................................................................................

KPT Bryce.........................................................................................................................................................................................................

Asymetrix 3D F/X.............................................................................................................................................................................................

Alias Sketch.......................................................................................................................................................................................................

RayDream Designer..........................................................................................................................................................................................

TrueSpace..........................................................................................................................................................................................................

APPLAUSE II...................................................................................................................................................................................................

VIRTUS VR та VIRTUS WALKTHROUGH PRO.........................................................................................................................................

SUPERSCAPE VRT.........................................................................................................................................................................................

VRCREATOR...................................................................................................................................................................................................

WORLDTOOLKIT...........................................................................................................................................................................................

OPEN INVENTOR...........................................................................................................................................................................................

CYBERSPACE DEVELOPER.........................................................................................................................................................................

Typesty..............................................................................................................................................................................................................

Vista Pro............................................................................................................................................................................................................

EXPLORE.........................................................................................................................................................................................................

VISUALIZER PAINT.......................................................................................................................................................................................

Dynamation

            Kinemation

Data Visualizer

Microsoft Softimage 3D....................................................................................................................................................................................

Питання для самоконтролю............................................................................................................................................................................

  1. Пакети для WEB-дизайну................................................................................................................................................................

DREAMWEAVER...........................................................................................................................................................................................

FRONTPAGE...................................................................................................................................................................................................

HOTMETAL PRO............................................................................................................................................................................................

FUSION.............................................................................................................................................................................................................

VISUAL PAGE.................................................................................................................................................................................................

PAGEMILL.......................................................................................................................................................................................................

  1. Порівняльні характеристики деяких пакетів..........................................................................................................

Висновки...........................................................................................................................................................................................................

Додатки...............................................................................................................................................................................................................

Додаток  А: OLE...............................................................................................................................................................................................

Додаток  Б: Просторові відношення........................................................................................................................................................

Додаток  В: Когнітивна комп’ютерна графіка...................................................................................................................................

Додаток  Г: Класифікація програмного забезпечення

        Додаток Д: Монітори

        Додаток Е: Рекомендації при роботі на комп"ютері

        Додаток Ж: Веб - будівництво

        Додаток З: Загальні вимоги до сайту           

Додаток І: Глосарій по комп’ютерній графіці.....................................................................................................................................

Додаток Ї: Словник основних термінів.................................................................................................................................................

ЛІТЕРАТУРА.........................................................................................................................................................................................................