16 Апреля 2019

Молодіжні Медіа - як створити і монетизувати

Інноваційні молодіжні медіа

Молодіжні Медіа: як створити і «розкрутити».

 

            Проблема вельми актуальна, важлива та інноваційно-креативна!

В Українській Академії Акмеології (УАА) у нас є окремий підрозділ, який опікується і цим науково- теоретичним і практично-емпіричним направленням (його очолює Антонова-Рафі Юлія) і називається він – Акме- ювенологія.

Цей підрозділ (сектор) УАА, який існує вже 10 років має назву: «Статево – гендерна та вікова акмеологічна ювенологія». Акмеологічна ювенологія досліджує потенційно- ресурсні можливості сучасної молоді, її мотиваційні запити, цінності, за бажаності, інтереси  та займається видачою порад, рекомендацій, технологій, методик для реалізації отриманих результатів з метою досягнення юнаками і юнками свої пікових (дахових, акме-) здібностей у повсякденному житті.

Актуальність проблеми, що розглядається пов’язана з тим, що молодь серед динамічних еліт України за інноваційною енергетикою і креативними емоціями займає найперше рейтингове місце серед базових поколінь:

 • підлітки = 11 – 17 років;
 • «міленіали» = 18 – 29 років;
 • активне покоління = 30 – 44 років;
 • зріле покоління = 45 – 59 років;
 • старше покоління більше 60 років.

За покоління міленіалів (міленіумів - millennials) йде «боротьба» у всьому світі, тому що воно є головною рушійною силою для інших поколінь. А боротьба за владу, гроші, ресурси тощо – це просто політика, це сутичка (бійка, бій) еліт за вплив на розум та емоції на рівні свідомості, підсвідомості, над свідомості.

До речі, вочевидь мас – медіа також інструмент, технологія боротьби різних еліт: руйнуючих (політико-олігархічні, прокремлівські, «крутих» підприємців, націоналістичні тощо); творчих (добровільно-волонтерських, антикорупційних, ліберальних тощо); інших (творчо-академічні, медіа-еліта, соціальні, ліберально-демократичні, проросійські тощо); а також: штучні, сталінсько-олігархічні, православно-фундаменталістичні  тощо.

Тому в УАА таку значну увагу приділяють виявленню та створенню-виховання акме- медіа-еліти і зокрема на основі створення і «розкрутки» акме- молодіжних (акме- міленіа- ювентологічних) медіа.

Стосовно конкретних питань.

 1. Особливості молодіжних медіа (ММ)?

Зазвичай ММ базуються на концепції і принципах інноваційної науки: акме- ювенологія (акме- міленіа- ювентологія). Але починати треба раніше, а не з 18 років. І ми це робимо з пренатального (передродового) періоду. Хоча, починати опікуватися цією проблемою треба ще раніше. Тобто з батьків, а ще краще з батьків їх батьків, тобто з дідусів, бабусь, батька та мати, пам’ятаючи: «Дитя навчається тому, що бачить в себе у дому; батьки є прикладом йому». Але це проблема-тема окремого запиту!

Якщо коротко, то особливості сучасних ММ повинні базуватися на  наступних принципах:

 • віковий (етасологічний);
 • статево-гендерний;
 • освітній;
 • виховний;
 • етносний;
 • нейро- педагогічний;
 • моральний;
 • патріотичний;
 • мотиваційний;
 • компетентностний;
 • емоційний;
 • генетичний;
 • статусний;
 • гео- політичний;
 • соціо- екологічний;
 • санологічний;
 • собріологічний тощо.

 

 1. Як створити «ідеальне» ММ?

По- перше, в Світі не існує нічого ідеального, а лише існує природно – реальне. Виходячи з цього створювати сучасне ММ необхідно як «еклективне» ММ, тобто на основі змішування природно-різнорідних інноваційних стилей, ідей, поглядів, елементів тощо.

По – друге, ММ повинні «спиратися» (використовувати) природно- ресурсні можливості (забажаності) молоді. А це: мотивація-інтерес; соціально- правове, політико – національне, фінансове, соціо- екологічне забезпечення; застосування high tech; on- line; комунікація- емпатійність; повага; гнучкість; фрилансерність; таргетологічність; ігрологічність; прогресивність; авторитетність; емпатійна командологічність; соціотиповість; дуальність; квадровість; оптимістичність; симпатія; девайсовість; практичність; емоційність; досвідченість; туристичність; самосвідомість; самонавчання; медіа- освідченість (медіа-освіту в соціальних мережах, наприклад, Facebook, Vk, Google Adwords, Instagram тощо); збалансованость між роботою та відпочинком; self- бізнесовість; підприємливість; забезпеченість власним житлом; результативність; амбітність; правологія; статево-гендерність; результативність; цінності тощо.

            Перелічені природні задатки молоді обов’язково необхідно враховувати тим, хто хоче створити так зване «ідеальне» ММ («еклективне» ММ).

            Крім цього бажано засновникам якісно- ідеального ММ визначитися з розподілом (стратифікацією) ММ за принципами і природно- ресурсними можливостями (забажаностями) молоді, що викладені раніше (вище). Бо універсальних ММ створити практично не можливо, навіть якщо залучити до їх створення фахівців (науковців, практиків) з тих 270 наук, що опікуються людинознавством і використати комп’ютерну експертно-аналітичну інформаційну систему (створена в УАА), яка має можливість обробити більше ніж 4500 характеристик внутрішніх природно- генетичних можливостей Особи.

По-трете (і це головне) – починати роботу зі створення «ідеального» ММ треба з вибору і підготовки тих, хто буде проектувати, реалізовувати та супроводжувати це ММ. Тобто треба готувати високо-якісних професіоналів (суперфахівців з Людинології, high tech; on- line; комунікації- емпатійністі тощо) з проблеми створення інноваційної креативної експертної (і головне - забажаної) платформи ММ. Наша команда в УАА досліджує та реалізує практично цю проблему, «підбираючи» відповідні творчо-якісні та креативно - епістемофільні (творчо-за мотивовані) Особистості до цієї роботи.

А четверте- це вмотивованість, фаховість і відповідне потенційно- ресурсне забезпечення тих, хто «готує» високо-якісних професіоналів з проблеми створення інноваційної креативної експертної платформи «ідеального» ММ.

 

 1. Які теми повинно «висвічувати» таке медіа?

Тем безліч і їх конкретний вибір «залежить» від молодіжної аудиторії на яку планують працювати розробники ММ і особливо від підготовки самих розробників. Бо не існує «юнісекс» (універсальних)» ні ММ, ні фахівців, ні аудиторії на яку планують працювати ММ. За нашою (УАА) статистично – рейтинговою оцінкою сучасного стану молоді та її забажаностю і вмотивованістю це такі теми:

 • професійний вибір, професійне визначення, працевлаштування;
 • професійне здоров’я;
 • індивідуальне здоров’я;
 • фінансове забезпечення;
 • фрилансерність;
 • таргетологічність;
 • self- бізнес;
 • житлове забезпечення;
 • соціо- екологічне забезпечення;
 • емпатійна комунікабельність з довкіллям;
 • робота в емпатійній команді;
 • антістресовість;
 • подолання перешкод;
 • self- освіта;
 • статево-гендерні проблеми;
 • любов, кохання, секс;
 • родинні стосунки з батьками, родичами;
 • створення гармонійної власної родини тощо.

 

 1. Як «розкрутити» молодежне медіа?

Якість «розкрутки» залежить фахової якості підготовки і ресурсів авторів ММ, спеціалізації ММ, аудиторії, інструментарію та технології реалізації ММ, забезпечення і ресурсів довкілля тощо та «випливає» (базується) з на основі наступного, а саме потрібно:

 • врахувати авторсько-інноваційну концепцію і принципи по створенню ММ;
 • «підібрати» інноваційно-якісну креативно- ресурсну підготовлену команду з відповідними аналітичними потенційно – ресурсними акме- можливостями;
 • протестувати, про діагностувати, про моніторити і від сканувати можливості майбутніх претендентів на створення ММ;
 • визначитися зі smart- соціо-логістикою, направленістю і перспективами розвитку майбутньої ММ;
 • розробити: технічні вимоги, технічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес- план, техніко- економічне обґрунтування, технічний та робочий проект майбутнього ММ.
 • розробити стартап ММ і прийняти участь у доступних конкурсах;
 • реалізувати безкоштовну («пілотну») версію ММ;
 • залучити до «розкрутки» - власні потенційно – ресурсні акме- можливості;
 • залучити до «розкрутки»: ЗМІ, Інтернет, high tech; on- line; Facebook, Instagram тощо;
 • спрогнозувати життєвий цикл ММ, що плануються до «розкрутки».

Зазвичай, все це вимагає суттєвої акме- підготовки емпатійної команди зі створення ММ.

 1. Як монетизувати молодіжне медіа?

Монетизація полягає в участі розробників ММ у таких заходах:

 • мотивація майбутніх спонсорів, меценатів, благодійників, добровольців, волонтерів тощо в отриманні майбутніх прибутків від ММ (фінансових, іміджевих, статусних, брендових, соціальних, екологічних, рекламних тощо);
 • проектування такого інноваційного еклективного ММ, якого раніше не існувало, але який вельми потрібен і на часі;
 • спроектувати і реалізувати у ММ такі функції і мотивації, які забажані державі, уряду, можновладцям, тобто тим особам, що приймають фінансові рішення;
 • реалізувати першопочаатково пілотну умовно-безкоштовну версію ММ;
 • залучити власні кошти на пілотний проект ММ;
 • взяти кредит, «рокрутити» ММ (див. п 4) та монетизувати ММ;
 • залучити креативно- інноваційних розробників на умовно- безкоштовній основі, розробити «забажаний» проект ММ, реалізувати його та приймати участь у відповідних конференціях, симпозіумах, майстер- класах, семінарах, лекціях, практичних заняттях;
 • використати «метод проб і помилок» науки еволюційна епістемологія тощо.

Стосовно останнього заходу («метод проб і помилок») наведу приклад.

 1. Формулюється – визначається проблема – Р1 (ММ_1).
 2. Шукається – пропонується технологія-інструментарій вирішення проблеми – Р1 (ММ_1.
 3. Знаходиться варіант (і) вирішення проблеми – Р1 (ММ_1).
 4. Аналізуються – досліджуються помилки (недоліки) при вирішенні проблеми – Р1 (ММ_1).
 5. «Знаходять - виникає» нова проблема – Р2 (ММ_2) на основі вирішення проблеми – Р1 (ММ_1).
 6. Переходять до пункту 1 для вирішення прогресивної нової проблеми Р2 (ММ_2): і так «удосконалюється – вирішується - модернізується» проблема, якою опікуються розробники протягом всього її життєвого циклу.

 

Так працюють у більшості випадків в Світі креативно налаштовані акме- епістемологи - епістемофіли! Раніше (старовинна назва) цієї теоретично-практичної емпіричної технології була – «будейна технологія-підхід», зараз (сучасна назва) – «Еволюційна епістемологічна еклективна технологія» вирішення будь-якої проблеми.

 

Взагалі, епістемологія це англомовний термін, що означає теорію пізнання і головним чином наукового пізнання. К.Папер називає  епістемологію еволюційною, тому що він розглядає її як продукт біологічно-генетичної еволюції. Головними проблемами еволюційної епістемології К.Папер вважає наступне: еволюція мови людини і її вплив на зростання людського знання; поняття хибності і істинності; опис питань и проблем, що вирішуються; спосіб-технологія вирішення проблем.

 

            Додаткова інформація.

(За визначенням представника Harvard Medical School (США) D. Roberts покоління утворюють групи осіб, які, внаслідок подібності віку, досвіду і середовища, мають спільні цінності, ідеї, позиції, стиль життя та виклики.

Континуум поколінь, за роком народження, утворюють:

 • традиціоналісти", або "ветерани" – 1922-1945 рр.;
 • "бебі-бумери" – 1946-1964 рр.;
 • "покоління Х" – 1965-1980 рр.;
 • "міленіали", або "покоління Y" – 1981-1999 рр.;
 • "покоління Z" – з 2000 р. (наймолодше покоління сьогодення – це покоління Z (iGeneration, постміленіали), яке почало народжуватися в період між 1995 та 2000 роками).

Міленіали - термін запропонували американські дослідники, автори теорії поколінь Вільям Штраус (William Strauss) і Нейл Хоув (Neil Howe). Вони ж присвятили цьому поколінню книжку, яка побачила світ у 2013 році: «Міленіали на підйомі: нове велике покоління» (Millennials Rising: The Next Great Generation). Міленіалами (або поколінням Y) називають тих, хто став активним членом суспільства у третьому тисячолітті. Зазвичай до них відносять тих, хто народився у період між 1981 і 1995 роками. Окрім міленіалів, існує ще покоління X, яке народилось між 1961 та 1981 роками; та Z — починається з 1995 року. Звісно, в такому поділі є похибка, так склалось історично. В радянській імперії у 1961 явно ніхто не знав про покоління X та так званих «бебі-бумерів». Особливу увагу на ці 3 покоління звертають через технології — і саме з їх розвитком пов’язаний такий поділ:

 • X — зародження технологій,
 • Y — стрімкий розвиток,
 • Z — повне входження технологій у повсякденне життя.
 • Цьому поколінню дуже важливий прогрес, як у світі, так і в житті. Вони постійно розвиваються, йдуть до успіху та намагаються бути універсальними. Міленіалам дуже важливо, які люди їх оточують. Вони готові легко переходити з компанії в компанію або ж взагалі змінювати профіль.
 • Вони ніколи не підуть за тією людиною, яка не є для них авторитетом (це стосується не тільки професійних якостей, а й соціальних та інших додаткових навичок, так званих soft skills). Загалом їх характеризують як таких, кому важко увійти в робочу систему — і тому вони просто ламають її.

"міленіали" виросли під пильною опікою батьків і змалку стали користуватися інтернетом та різноманітними девайсами.

Найбільшою цінністю для "міленіалів" – є контроль над власним життям, часом і роботою. Вони вважають за краще працювати в команді, є гарними комунікаторами, випромінюють упевненість в собі та природньо поєднують оптимізм з реалізмом.

Орієнтованість на практичні аспекти, інтерактив з використанням сучасних технологій, навчання методом "проб і помилок", залучення до навчального процесу ігрових елементів.

Замість товстих підручників і довгих лекцій – коротка, ключова інформація – оскільки увага до книги та лекції швидко втрачається.

Велике значення також має комунікація при роботі в групі та тісний контакт і "гарантована симпатія" викладачів – подібно до батьківської.

Для них - все, що можливо, має бути доступним он-лайн, щоб студенти були вільні в виборі часу для навчання, навчальний контент (підручники та інші "методичні матеріали") мають бути чітко структурованими, "без води", та містити велику кількість схем і таблиць.

Разючі зміни в світі зазнали лекції. Відповідно до запиту сучасних слухачів, значна частина з них мігрує з аудиторій в онлайн-курси з обмеженням часу до 45-30-15 хв на тему, а інколи й менше.

Студенти-міленіали очікують від викладача "батьківського" інтересу, поваги до своєї думки та особистості, включно з доступністю в позааудиторний час.

Бажання мати комунікацію, наприклад, електронною поштою, за допомогою месенджерів чи соціальних мереж – не слід вважати нахабством.

Систематичне надання тим, хто навчається, "зворотного зв’язку" є ключовим. При цьому важливо починати з викладання позитиву і контролювати зміст та форму критики, до якої "міленіали" надчутливі.

 

Особливості міленіалів:

 1. Любов до подорожей: досвід понад усе
 2. Харчові звички: пріоритет ресторанам та готовій їжі
 3. Міленіалів часто називають «найбільш самосвідомим» поколінням.
 4. Телебачення відійшло на другий план - ДослідженняVision Critical 2015 року виявило, що в порівнянні з іншими поколіннями, міленіали дивляться телебачення набагато менше. Вони перевели увагу медіа-світу в соціальні мережі. Facebook та Instagram, наприклад, є найпоширенішими.
 5. Баланс між роботою та відпочинком
 6. Накопичувати гроші – нелегке завдання для міленіалів.
 7. Найкращі міста для міленіалів- у спробах оцінити найкращі міста для міленіалів, аналітики звернули увагу на такі показники, як рівень зайнятості, кількість стартапів, туризм, доступність житла та продуктів, а також швидкість інтернет-зв’язку й нічне життя.
 8. Робота як справа всього життя-у виданніForbes Діп Патель, який спеціалізується на вивченні особливостей поколінь, зауважує, що у міленіалів можна помітити прагнення до ідеалізму – для них робоче місце часто повинно бути «справою» життя, яка несе сенс і користь. Вони зазвичай дуже легко співпрацюють у команді з іншими й досить добре справляються з багатьма функціями.
 9. Боротьба за права
 10. Багато експертів неодноразово звертали увагу на те, що в недемократичних країнах саме молодь є рушієм змін. Міленіалів вважають толерантнішими й активнішими у відстоюванні своїх прав, захисті довкілля й прав тварин.

Сім головних рис міленіалів, згідно з Inc.com

 1. Підприємливість - 67% міленіалів планують почати свій бізнес. Епоха стартапів у розквіті: незважаючи на те, що новому поколінню доводиться тривалий час працювати за наймом, щоб віддати борги за навчання в університеті, майбутні підприємці встигають приділити увагу й своєму проекту.
 2. Ефективна багатозадачність- Перебуваючи під постійною дією різнорідних і різноспрямованих стимулів і сигналів, міленіали випрацювали вміння швидко перемикати свою увагу з одного на інше. Дослідження показали, що міленіали навіть у неробочий час можуть змінювати канал отримання інформації до 27 разів на годину. Тепер уявіть, наскільки вони продуктивні на роботі.
 3. Технічна підкованість - Нове покоління не пристосовується до технологій – воно їх створює. 74% міленіалів переконані, що технології роблять життя приємнішим і простішим. Поняття «крива навчання» практично немає для нового покоління, коли мова заходить про ґаджети або вивчення нових систем: більшість інструментів засвоюються швидко й інтуїтивно.
 4. Любителі поспати - В середньому міленіали сплять 9 годин – і саме вночі. Для них сон – не витрачання часу, оскільки є розуміння, що для якісної роботи важливий хороший відпочинок: він заряджає мізки і покращує реакцію на обстановку, що швидко змінюється.
 5. Дотримання пріоритетів - Для покоління ідеалістів, як ще називають міленіалів, безперервні розмірковування про цілі в житті – неприпустимі витрати часу. Секрет їхнього успіху – в швидкому й упевненому визначенні головних цінностей, зокрема тих, що не здаються такими на папері.
 6. Вони знають, що результат – це головне. - На робочому місці міленіали розуміють і використовують переваги гнучкості. Працюючи вдома чи за вільним графіком, нові спеціалісти вміють збільшити продуктивність. Володіння технологіями допомагає їм першими застосовувати їх для власної зручності й заощадження часу.
 7. Активні й амбітні - Амбітність – риса, за яку цих романтиків критикують найбільше. Навіть досягаючи серйозних успіхів, міленіали ніколи не припиняють мріяти про більше. При цьому перетворення ідей на реальність – звична справа для тих, хто виріс у віртуальних джунглях

Робота з Міленіалами
1. Вчіться мотивувати - Найважливіше, що говорять науковці — міленіалів складно змусити щось робити, їх потрібно лише мотивувати. Саме тому вам вже зараз слід продумати про систему мотивації працівників і створити HR-відділ, якщо його немає.

 1. Залиште ієрархію на папері - Міленіали не люблять складної ієрархії та бюрократії. Для них важливо бути на рівних із кожним членом команди (і навіть з президентом компанії).
 2. Слухайте - Для міленіалів дуже важливо мати можливість висловити свою думку, але ще важливіше — бути почутими.
 3. Працюйте над цінностями - Поколінню Y важливо працювати в компанії, цінності якої збігаються з їхніми.