30 Марта 2019

Мови опису та гіпермедійного моделювання Довідник

класифікація мовних засобів, інструментаріїв та технологій спілкування в Internet

Розглядається класифікація мовних засобів, інструментаріїв та технологій спілкування в Internet. Це мови опису документів SGML, HTML, XML, DHTML,XSL, MML, CML, AML,  SMBL, BIOML,BSML, VHG, VML та інші; мови програмування Java, Jacarta, J++ тощо; мови сценаріїв (JavaScript, VBScript, AppleScript), мова розмітки XML, мови моделювання трьохвимірних віртуальних світів (VRML); інструментарії та пошукові системи Yahoo, AltaVista, Fireball, Infoseek, Dino, Lycos, Aladin, Webcrawler, Rambler, Yandex, Aport, Meta, Atrus, Susanin, Telnet, IRC, Usenet, Archie, Gopher, WAIS, DejaNews тощо; технології Flash, LiveMotion, .NET, COM+, CORBA, OLE та інше; елементи керування ActiveX, Java-додатки тощо.

Детально описана універсальна мова, яку  «розуміють»  всі комп’ютери. Такою мовою публікації, що використовується у WWW, є HTML (HyperText Markup Languageмова розмітки гіпертекстів). HTML – мова опису (розмітки, представлення) документів, яка служить для створення гіпертекстових сторінок, розподілених в межах глобальної мережі Інтернет на WWW-вузлах (WWW-sites) або в рамках інтрамережі (intranet) підприємства.      Для всіх, хто цікавиться Веб- мастерінгом та Веб дизайном і хто бажае навчитися створювати персональні та комерційні креативні Веб- сайти.