26 Марта 2019

New Publication - АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ: Комп’ютерні акме- еколого-економічні енергетичні  комплекси

Антонов В.М.

Париж - Альтернативна енергетика України

А 64/ В.М. Антонов, - Київ -  2018 -   260 с.: іл., табл.

            ISBN 978-617-7414-00-0

            Розглядаються питання законодавчої бази з відновлюємих джерел енергії для  біоенергетики України, про альтернативні джерела  енергетики; досліджуються проблеми енергоконсервації або енергозбереження; національна програма по енергозбереженню; комплексна програма наукових досліджень НАН України; енергозбереження в країнах світу та в Україні. Аналізується альтернативна енергетика в Україні та альтернативні  палива: не відновлювані джерела енергії; відновлюємі джерела енергії: сонячна, вітрова енергія; енергія морів і океанів; енергія річок, землі та біопаливо у світі, а також біоенергетика, її значення, біоенергетичні аспекти здоровця.

            Пропонується впровадження кібернетично-акмеологічних аспектів альтернативної енергетики в Україні: альтернативні джерела енергії: кіберакмеологічний аспект; енергоресурсосбереження: кібер- біоенергетичний акмеологічний аспект; комп’ютерне моделювання та моніторинг довкілля.

здійснюються  дослідження з проблеми комп’ютерного моделювання і екології довкілля.              Аналіз проблеми базується на використанні інноваційної технології під назвою кіберакмеологічний моніторинг довкілля для вирішення питань: комп’ютерного моделювання з проблеми «Екологія акме- людини»; інвайронментальне комп’ютерне моделювання в Україні; комп’ютерне моделювання і проблеми сталого розвитку.

            Для реалізації запропонованої технології проектується кіберакмеологічна комп’ютерно - екологічна експертно-аналітична інформаційна система стосовно моніторингу стану довкілля в Києві і в Україні та для підтримки прийняття рішень відповідно до запровадження (реалізації) необхідних інструментальних засобів виправлення чи / або покращення інвайронментального середовища.

            Інша система опікується екологією людини і має назву «Кибернетическая акмеологическая гомеостазная експертно-аналитическая медико-биологическая инновационная компьтерная система исследования человека» з метою визначення його внутрішніх можливостей».

            Для всіх зацікавлених в дослідженні та реалізації альтернативних джерел енергетики в Україні на основі інноваційних акмеологічних еколого - економічних енергономічних технологій та комплексів. А також для викладачів, студентів і науковців та всіх бажаючих з метою ознайомлення з концепцією і принципами застосування інноваційної кіберакмеологічної технології під кутом зору комп’ютерних технологій для екологічного моніторингу довкілля.    

УДК 004.9

ББК 88.52

 © В.М.Антонов, 2018

            Усі авторські права захищено. Жодну частину цієї книги не може бути відтворено або передано в будь-якій формі і будь-яким засобами, включаючи електронні, механічні, ксерокопіювання, а також фотокопіювання та запис на магнітний носі та розміщення в Інтернет без попереднього письмового дозволу власника авторських прав.                                                                                 

            ISBN 978-617-7414-00-0