28 Марта 2019

Особистість PR- фахівця

Інноваційно-креативна Особистість PR- фахівця

Особистість PR- фахівця у запитаннях.


  1. 1. Чи кожний може бути PR- фахівцем?

Відповідь.

Будь яка людина може бути «просто» - PR-специалистом, тобто «открытым для общения, но в тоже время настойчивым, креативным, стрессоусточивым»! Все залежить від його сили Волі, типу характеру, типу темпераменту, психіки, соціотипу та  налаштуванню на самоосвіту, само наполегливість, самовдосконалення, самовиховання та само визначеність.

Але бути Smart - PR-специалистом?, тобто інноваційним креативним (прогресивно-перспективно-розумно емпатійним та інтуїтивно-розвинутим) фахівцем – не кожному природою дано за його генетичними успадкованими, освітніми, статусними, іміджевими та виховними можливостями, навіть при дуже великому бажанні! Досвід, зазвичай, грає велику роль у «становленні» (створенні) та розвитку Smart - PR-специалиста, але при наявності у нього відповідної карми, генетики, нейро- біологічних задатків до цієї спеціальності.

 


  1. Які якості повинні бути у PR-спеціаліста?

            Відповідь

Їх дуже багато, Наприклад, це наступні якості: порядності, патріотизму, професіоналізму, науковості, технологічності, креативності, емоційності,  антістресовості, емоційного вигорання (burn-out), нейро-гених- здібностей до PR-менеджменту, зацікавленості, емпатійно-комунікаційності, гендерно-статевої сумісностікомплексного (інтегративного) мислення, словникового запасу, структурованості (чіткості) думки, критичності, адекватності, «суб’єктивної об’єктивності», інноваційності, харизматичності, статусності, іміджевості, «родзинковасті», актуалізованості, неупередженості, толерантності, відповідальності, доброчесності, організованості гармонічності, зовнішньої привабливості, замотивованості, зацікавленості тощо. Крім цього, він повинен мати енергетично-інформаційне фізичне, духовне, душевне і інтелектуальне здоров’я та не мати алкогольно-табачної та наркотичної залежності. Вміти (розвивати) і удосконалювати свої можливості з питань самостійного прийняття рішень в умовах невизначеності і слабої визначеності.


  1. 3. Як можна розвинути якості PR спеціаліста?

Відповідь.

Розвинути можна, коли є задатки, тобто коли є основа всього того, що перелічено вище! Розвинути, те чого від природи не має – не можливо! Працювати – можна! Але досягти успіху у цій роботі і отримати гармонійне задоволення від такої праці – не можливо. А ще краще, коли така робота є Хобі! Тобто за покликом Душі! Але коли не має успадкованих здібностей, то і поклик душі – не допоможе!

Для визначення свого професійного життєвого призначення і вибору «своєї професії» існує таке поняття, як «паспорт професії» та «паспорт (портфоліо) конкретної людини». Вони «визначають» на скільки Людина відповідає за своїми якостями (рисами, параметрами, характеристиками тощо) критеріям професії, яку вона хоче обійняти (вибрати, уподобати, вибрати).

 


  1. Чому для PR спеціаліста, дуже важлива якість – «емпатія»?

Відповідь.

Емпатія (дружелюбність, вміння налагоджувати стосунки зі знайомими чи не знайомими людьми) – вельми потрібна тому, що без неї неможливо спілкування з довкіллям: внутрішнім («своїм») і зовнішнім «чужим». Для піар- фахівця конче потрібна налаштованість (здібність, впевненість, природна якість) на успіх власного проекту. Для цього йому «потрібно» знати і вміти використовувати більше ніж 270 наук про людину (Людинологію, Людинознавство). А це не можливо зробити без комп’ютеризації PR – проекту. Бажано, але це не можливо - утримувати одночасно в голові (мозку) на рівні свідомості, яка застосовується у прийманні рішень – лише на рівні 15%, всю необхідну інформацію.


  1. Як уникати внутрішніх конфликтів між власним відношенням до компанії і професійними уподобаннями в роботі піар-фахівеця?

Відповідь.

По-перше це трапляється не завжди, а скоріше у більшості випадків, особливо у наш час і в нашій країні!

По-друге, піар-фахівець часто працює в компанії, яку він піарить, і його вона влаштовує чи то за оплатою, чи/або за політикою, чи/або за креативністю чи/або іншими параметрами та життєвими цінностями.

По-трете, якщо виникає такий «конфлікт», то треба: або «поступитися принципами» за ради привілеїв, які «надає»  компанія чи/або (перепрошую га грубість) жити «у дермі, якщо це зона гармонійного комфорту такого фахівця», чи/або шукати іншу роботу!!!


  1. Які можна дати рекомендації пиар-специалистам?

Відповідь.

Альтернативна рекомендація-відповідь може бути така: сформуйте свій індивідуальний (персональний) «паспорт Особи» на основі відповідного тестування, діагностики, моніторингу, контролінгу «індивідуальної логістики» тощо; порівняйте його с «паспортом піар - фахівця». І якщо Ваші здібності, хоча б на 51% відповідають паспорту спеціальності, то «вперед» до вибраного фаху.

Інший варіант – «метод проб і помилок»: спочатку - за «покликом душі» (якщо він є), потім за методом - «щасливий/нещасливий випадок», інколи за методом – «поради довкілля: батьків, друзів, коханої/ого, знайомих тощо». Часто працює, якщо вистачає життєвого часу, наснаги, терпіння тощо.

Ще варіант – створить свою кампанію, промоніторьте («протестуйте») довкілля, виберіть (якщо буде з кого) потрібних компаньйонів (хоча не факт, що вони Вас з часом не з’їдять) – і працюйте з насолодою за своїм смаком.